Bella Rune

Konsekvensanalys

22.8 2019, Voksenåsen, Oslo, Norway

From press release:

Exhibition opening // between forest and digital images

Thursday, August 22 at 4 p.m. 4:30 pm - 7:30 pm

Welcome to an exciting art evening - with conversation, opening two exhibitions, live music, oysters and bubbles!

Voksenåsens art collection has been enhanced by 29 new works of art following a large-scale acquisition of the Swedish State Arts Council. 25 of Sweden's leading contemporary artists are behind the newly purchased works. In addition, the National Art Council has reviewed the entire Voksenås art collection and selected the 40 most representative works of art for the 1960s, when the national gift Voksenåsen was inaugurated. With this approach contemporary artists such as Jenny Magnusson and Anders Sletvold Moe are now shown side by side with Jacob Weidemann, Vera Nilsson, Carl Nesjar and Håkon Bleken.

In addition, together with the Oslo Arts Association, we invite the opening of Bella Rune's separate Konsekvensanalys. Rune uses smart mobile technology to explore the meeting between the forest room, the digital and the physical space. Don't forget your phone!

The new profile of Voksenåsen's art collection is discussed in a conversation between the curator of the State Arts Council Anne Pira, artistic director of Oslo Art Association Marianne Hultman and artist Bella Rune. The talk will be led by art critic Mona Gjessing.

The event is both inside and outside - as we do at Voksenåsen.

Program
4.30pm: Bus from Majorstuen. Sign up here.
5.30pm: Conversation about the Adult Art Collection.
18.15: Experience the art!
7:30 pm: Bus back to Majorstuen.

Welcome!

voksenaasen.no

Svenska: 

Från pressrelease:

Utstillingsåpning // mellom skog og digitale bilder

Torsdag 22. august kl. 16:30 - 19:30

Velkommen til en spennende kunstkveld – med samtale, åpning av to utstillinger, levende musikk, østers og bobler!

Voksenåsens kunstsamling er i år blitt forsterket av 29 nye kunstverk etter et storstilt innkjøp av svenske Statens konstråd. 25 av Sveriges ledende samtidskunstnere står bak de nyinnkjøpte verkene. I tillegg har Statens konstråd gjennomgått hele Voksenåsens kunstsamling og plukket ut de 40 mest representative kunstverkene for 1960-tallet, da nasjonalgaven Voksenåsen ble innviet. Med dette grepet vises nå samtidskunstnere som Jenny Magnusson og Anders Sletvold Moe side om side med Jacob Weidemann, Vera Nilsson, Carl Nesjar og Håkon Bleken.

I tillegg inviterer vi, sammen med Oslo Kunstforening, til åpningen av Bella Runes separatutstilling Konsekvensanalys. Rune bruker smartmobilteknologi til å utforske møtet mellom skogsrommet, det digitale og det fysiske rommet. Glem ikke telefonen din!

Den nye profilen til Voksenåsens kunstsamling diskuteres i en samtale mellom kurator i Statens konstråd Anne Pira, kunstnerisk leder for Oslo Kunstforening Marianne Hultman og kunstner Bella Rune. Samtalen vil ledes av kunstkritiker Mona Gjessing.

Arrangementet er både inne og ute – slik vi gjør det på Voksenåsen.

Program
16.30: Buss fra Majorstuen. Påmelding her.
17:30: Samtale om Voksenåsens kunstsamling.
18.15: Opplev kunsten!
19:30: Buss tilbake til Majorstuen.

Velkommen!

voksenaasen.no

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com