Bella Rune

Vertical Network Performance

13–15.4 2018, Market Art Fair, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden

We are happy to be part of this year’s edition of Market Art Fair with a solo presentation by Bella Rune. In booth #1 we will show an installation with hanging sculptures in dyed mohair.

Sculptures from the same series are also shown in the exhibition Soon enough: Art in Action at Tensta konsthall (runs through 29.4). Maria Lind describes these in a catalogue text as ”...foldable sculptures dyed with Kool-Aid soda and leftover ink from office printers. These light and slight hairy macrame-like creations, hanging from the ceiling, combines the high-tech space age with craft methods that have been particularly popular amongst women. They are the result of inventiveness as a playful attitude - a single ball of yarn is enough for a whole sculpture, resulting in works that are voluminous and translucent...”

Bella Rune’s sculptures often have performative elements, which invites the viewer to move around the room and interact with the works. She uses tactile materials, in sometimes unexpected combinations such as fake fur, silver sprayed wood blocks, inflatable plastics and mohair. Her inspiring experiment with technique, content and proportions creates a sort of virtual experience in the physical space, and changes our perception of spatiality. To create spaces for alternative encounters is central to Rune’s artistic practice. Her work requires that we move differently, both physically and mentally. We are challenged in our everyday way of looking at things, in our patterns of movements and our preconceptions.

I think of my sculptures as interfaces negotiating relationships, such as between a digital and a physical/tactile world, between traditions and the contemporary, between club life and art history.
– Bella Rune

Welcome!

Address:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stockholm

Booth: #1

Opening hours:
Friday April 13, 12–7 pm
Saturday April 14, 12–6 pm
Sunday April 15, 12–6 pm

Entrence:
Adults: 145 SEK
Students & seniors: 95 SEK

Bella Rune (born 1971) Based in Stockholm, Sweden. Educated at Chelsea College of Art in London, UK (1995–1998) and Beckmans School of Design, Stockholm, Sweden (1992–1994). Professor in textile arts at the Department of Design, Crafts and Arts at Konstfack University College in Stockholm, Sweden. She has integrated her art in numerous collaborations with, for example, director Jesper Kouthoofd, choreographer Malin Elgan and the music group The Knife. Selected group and solo exhibitions: Textila undertexter, Marabouparken, Stockholm, Sweden and Malmö Konstmuseum, Sweden (2017), Varberg Art Center, Sweden (2014), Trondheim Art Museum, Norway (2014), Marabouparken, Stockholm, Sweden (2005), Scandinavian Sparks, Beijing, China (2004), Istanbul Biennial, Turkey (2003), Ynglingagatan 1, Stockholm, Sweden (2000). Rune’s work has been commissioned for public spaces such as the hospital of Gävle, Sweden (2014). Her works are included in collections such as Malmö Art Museum, Sweden Moderna Museet, Stockholm, Sweden and Gothenburg Museum of Art, Sweden.

More information: www.marketartfair.com

Svenska: 

Vi har glädjen att delta på årets upplaga av Market Art Fair med en solopresentation av Bella Rune. I monter #1 visar vi en installation med hängande skulpturer i infärgat mohairgarn.

Parallellt visas ytterligare skulpturer ur samma serie i utställningen Snart nog: Konst och handling på Tensta konsthall (t.o.m. 29.4). Maria Lind beskriver dem i en katalogtext som ”...hopvikbara skulpturer som färgats med Kool-Aid-läsk och överblivet bläck från kontorsskrivare. I de lätta och lätt håriga, makraméliknande skapelserna, som hänger från taket kombineras den högteknologiska rymdålderns former med hantverksmetoder som varit särskilt populära bland kvinnor. De är utslag av uppfinningsrikedom som lekfull hållning – ett enda garnnystan räcker till en hel skulptur, vilket resulterar i verk är som på en gång omfångsrika och genomskinliga...”

Bella Runes arbete med skulptur innefattar ofta ett performativt inslag, vilket gör att betraktaren måste röra sig i rummet eller på annat sätt interagera med verken. Hon använder sig av taktila material i oväntade kombinationer såsom fuskpäls, silversprayade trästockar, uppblåsbar plast och mohairgarn. Hennes inspirerande experiment med teknik, innehåll och proportioner skapar en nästintill virtuell upplevelse och förändrar vår upplevelse av rumslighet. Att skapa platser för alternativa möten är centralt i hennes konstnärliga praktik. Verken kräver att vi rör oss annorlunda, både fysiskt och mentalt. Vi utmanas i rutinmässiga sätt att se på saker, i rörelsemönster och förutfattade meningar.


Jag tänker på mina skulpturer som gränssnitt som förhandlar relationer, som mellan en digital och en fysiskt/taktil värld, mellan traditioner och samtid, mellan klubbliv och konsthistoria.

– Bella Rune

Varmt välkomna!

Adress:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stockholm

Monter: #1

Öppettider:
Fredag 13 april 12–19
Lördag 14 april 12–18
Söndag 15 april 12–18

Entré:
Vuxna: 145 kr
Studenter & seniorer: 95 kr

Bella Rune (född 1971) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Chelsea College of Art i London, Storbritannien (1995–1998) och Beckmans School of Design, Stockholm (1992–1994). Rune är professor i textilkonst vid Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst på Konstfack i Stockholm. Hon har integrerat sin konst i många samarbeten till exempel med regissören Jesper Kouthoofd, koreografen Malin Elgan och musikgruppen The Knife. Utvalda grupp- och solutställningar: Textila undertexter, Marabouparken och Malmö Konstmuseum (2017), Varbergs konstcentrum (2014), Trondheims konstmuseum, Norge (2014), Marabouparken, Stockholm (2005), Scandinavian Sparks, Beijing, Kina (2004) Istanbul Biennalen, Turkiet (2003), Ynglingagatan 1, Stockholm (2000). Runes verk ingår i samlingar som Malmö Konstmuseum, Moderna Museet och Göteborgs konstmuseum.

Mer information: www.marketartfair.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com