Jockum Nordström

Beware the Devil’s Yarn

22.5–29.6 2008

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Jockum Nordström’s fifth solo exhibition at the gallery. It is the first major presentation in Sweden since the very popular ”A stick in the wood” at the Moderna Museet 2005

The exhibition includes works performed in the past year, drawings, collages and sculptures. Jockum Nordström’s imagery is partly similar, but now more primitive and stripped down.
- The stories are still relevant but the compositions have become flatter and poorer color. More like rebus, says Jockum Nordstrom.
The organic, animals and nature, are only occasional feature of the images while the buildings and harder abstract shapes and surfaces have been taking up more space. For the first time, he now also shows his sculptures in Sweden. Buildings constructed in paper and cardboard that has become increasingly important to the artist. They can be seen as an extension of collagen, but also as three-dimensional drawings.

Jockum Nordstrom was born in 1963 and lives in Stockholm. He has exhibited regularly since the late 1980s, but also worked as an illustrator and children's author. For the past ten years he has established himself as one of Sweden’s most acclaimed artists. He has had an international breakthrough including by a number of exhibitions at David Zwirner in New York and museums worldwide. As one of the few Swedish artists, he is represented in the Museum of Modern Art collection in New York. In 2009 he is shown separately at Zeno X in Antverpen and attend the ”Black Eyes”, a group exhibition including Kara Walker and William Kentridge shown in Dublin, Istanbul and Athens.

Svenska: 

Akta dig för satans garn
Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Jockum Nordströms femte separatutställning på galleriet. Det är den första stora presentationen i Sverige sedan den mycket uppskattade ”En pinne i skogen” på Moderna Museet 2005.

Utställningen innehåller verk utförda det senaste året; teckningar, collage och skulpturer. Jockum Nordströms bildvärld är sig delvis lik, men numera mer primitiv och avskalad.
– Berättelserna är fortfarande viktiga men kompositionerna har blivit plattare och färgfattigare. Mer som rebusar, säger Jockum Nordström.
Det organiska, djuren och naturen, utgör bara sporadiska inslag i bilderna medan byggnader och hårdare abstrakta former och ytor har fått ta större plats. För första gången visar han nu också sina skulpturer i Sverige. Byggnader konstruerade i papper och kartong som blivit mer och mer viktiga för konstnären. De kan ses som en förlängning av collagen, men också som tredimensionella teckningar.

Jockum Nordström är född 1963 och bosatt i Stockholm. Han har ställt ut regelbundet sedan slutet av 1980-talet, men även arbetat som illustratör och barnboksförfattare. De senaste tio åren har han etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Han har fått ett internationellt genombrott bl.a. genom ett flertal utställningar på David Zwirner i New York och muséer världen över. Som en av få svenska konstnärer är han representerad i Museum of Modern Arts samling i New York. Under 2009 visas han separat på Zeno X i Antverpen och deltar i “Black Eyes”, en grupputställning med bl.a. Kara Walker och William Kentridge som visas i Dublin, Istanbul och Aten.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com