Richard Johansson

Folkkonstmuseum

Book release Thursday October 22, 17—19

We have the pleasure to invite you to the release of Richard Johansson’s new book Folkkonstmuseum published by Dager Förlag. The book documents Richard Johansson’s work of the same name, a self-built museum on wheels that houses Johansson’s own collection of folk art.

The entire work is done with love. From the aesthetics of the carriage to every pin in the museum. There are no hints of irony on my part here. As many know, the love of folk art, which I have partly seen during my upbringing, has also followed me throughout my art. In an academic art world, I have thought that the carriage should be something that is more about visual love and warmth. For a long time I have been triggered by collecting at flea markets. The objects in the cart are from the middle of the 19th century until about 1980. I did not want to have a snobbish relationship in my collection. A pot glove for three Kronor has been able to have a great significance for the expression in the collection.
– Richard Johansson

During the evening, Richard Johansson shows his part of the ongoing exhibitions Days and Nights at the gallery and we also premiere his lithograph Havana Nights, which is printed by Stentryckeriet in Vikmanshyttan. We offer refreshments.

Note! Limited number of visitors.
Send us an email at info@gallerimagnuskarlsson.com

Program of the evening:

18.00
Richard Johansson shows his exhibition.

17.00—19.00
Book release!
Buy a signed copy of the book for 150 SEK (regular price 200 SEK)

Richard Johansson – Folkkonstmuseum
Wired with hard cover. Inlay 160 pages, 135 x 185 mm.
Edition: 400
Texts: Åke Edwardson and Yukiko Duke
Photo: David Skoog and Richard Johansson
Graphic design: David Skoog
Published by Dager Förlag

17.00—19.00
Premiere of the stone lithograph Havana Nights by Richard Johansson!
The work is sold during the evening at a special price of SEK 2 000 (ordinary price 2 500 SEK)

Richard Johansson
Havana Nights, 2020
Litografi, 69x48 cm
Upplaga: 90 ex.
Tryckt av Stentryckeriet i Vikmanshyttan

Read more about Fokkonstmuseum at Wanås Konst
Read more about Folkkonstmuseum
Explore the exhibition Days and Nights by Richard Johansson
Read the press release for the exhibition Days and Nights
More information about Richard Johansson

Svenska: 

Vi har glädjen att bjuda in till release för Richard Johanssons nya bok Folkkonstmuseum utgiven av Dager förlag. Boken dokumenterar Richard Johanssons verk med samma namn, ett egenhändigt byggt museum på hjul som rymmer Johanssons egen samling av folkkonst.

Hela verket är gjort med kärlek. Från vagnens estetik till varje pinal i museet. Här finns inga anslag av ironi från min sida. Som många vet har kärleken till folklig konst, som jag delvis har sett under min uppväxt, också följt mig under hela mitt konstnärskap. I en akademisk konstvärld har jag tänkt att vagnen ska vara något som mer handlar om visuell kärlek och värme. Under lång tid har jag triggats av samlande på loppisar. Föremålen i vagnen är från mitten av 1800-talet fram till ca 1980. Jag har inte velat ha ett snobbigt förhållande i mitt samlande. En grytvante för tre kronor har kunnat få en stor betydelse för uttrycket i samlingen.
– Richard Johansson

Under kvällen visar Richard Johansson sin del av de pågående utställningarna Dagar och Nätter på galleriet och vi har även premiärvisning för hans litografi Havana Nights som är tryckt av Stentryckeriet i Vikmanshyttan. Vi bjuder på förfriskningar.

Obs! Begränsat antal platser.
OSA till info@gallerimagnuskarlsson.com

Kvällens program:

18.00
Richard Johansson visar sin utställning.

17.00—19.00
Bokrelease!
Köp ett signerat ex. av boken för 150:- (ordinarie pris 200 kr)

Richard Johansson – Folkkonstmuseum
Trådbunden med hård pärm. Inlaga 160 sidor, 135 x 185 mm.
Upplaga 400 ex.
Texter: Åke Edwardson och Yukiko Duke
Foto: David Skoog och Richard Johansson
Grafisk form: David Skoog
Utgiven av Dager förlag

17.00—19.00
Premiär för stenlitografin Havana Nights av Richard Johansson!
Verket säljs under kvällen till specialpris 2 000:- (ord. pris 2 500:-)

Richard Johansson
Havana Nights, 2020
Litografi, 69x48 cm
Upplaga: 90 ex.
Tryckt av Stentryckeriet i Vikmanshyttan

Läs mer om Folkkonstmuseum på Wanås Konst
Läs mer om Folkkonstmuseum
Utforska utställningen Dagar och Nätter av richard Johansson
Läs presstexten till Dagar och Nätter
Mer information om Richard Johansson

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com