Bruno Knutman

1930–2017

It is with great sadness that we have to announce that our artist Bruno Knutman has passed away. Bruno was born in Malmö in 1930 and worked as an artist since the late 1950s. He has been called Sweden’s first pop artist as well as an ’artist’s artist’. He has exhibited regularly, but sporadically, at art galleries and museums in Sweden. During the 60s, 70s and 80s his distinctive ink drawings received great attention. When his favourite pen was taken out of manufacture, painting became the basis for his artistry. We had the honor of presenting his last solo exhibition; Serious Times (2014), here at the gallery. Existential questions and relationship issues are addressed in his work, and recurring symbols, shapes and characters, and themes have followed and developed all through his body of work – from images produced in his early youth to recent paintings. Humour has also been an important ingredient in Knutman’s imagery, and when combined with gravity the paintings become exceptionally charged.

”...Many others are also attracted by Bruno Knutman’s art, by its weight and lightness and by its many layers. Viewers are impressed by his visual and technical skill, but perhaps even more by his unpredictability, his career outside of all current movements in art, his superior lack of interest in any conventional notion of quality. Crucially, he knows how to discard and re-evaluate all acquired knowledge to arrive where he must arrive each time – at a perceptually new visual account of his own self...”

Excerpt from Anders Kreuger’s catalogue text for Wolf before the Door at Lunds Konsthall, Sweden, 2010.

Upon his passing, Bruno Knutman was working on new paintings for an upcoming exhibition at the gallery. He will be a part of our presentation at Chart Art Fair in Copenhagen in September.

Svenska: 

Det är med stor sorg vi måste meddela att vår konstnär Bruno Knutman har gått bort. Bruno föddes i Malmö 1930 och var verksam som konstnär sedan slutet av 1950-talet. Han har bl.a. kallats Sveriges förste popkonstnär och konstnärernas konstnär, och har ställt ut regelbundet, men sporadiskt och mestadels på konsthallar och museer, runt om i landet. Under 60-, 70- och 80-talet fick hans säregna tuschteckningar stor uppmärksamhet. Hans bilder har ett förhållningssätt som har inspirerat många konstnärer ur en yngre generation. Tecknandet upphörde i och med att hans favoritpenna slutade tillverkas och måleriet blev istället basen i hans konstnärskap. Hösten 2010 visade Bruno Knutman utställningen Här står vargen för dörren på Lunds Konsthall som rönte stor uppmärksamhet och gjorde att många upptäckte hans konst på nytt. Vi hade äran att visa hans sista separatutställning, Allvarstider (2014), här på galleriet. I Knutmans senare verk finns en återkommande svärta med referenser till barndomen i andra världskrigets skugga. Som barn i Malmö såg Bruno de sökande strålkastarna på andra sidan sundet och upplevde krigets påtagliga närhet och hotbild. Existentiella frågor och relationsproblematik tas upp i hans verk och man finner återkommande symboler, former och karaktärer, teman som följt med och utvecklats hos Knutman ända från de tidiga ungdomsbilderna. Humor har också varit en viktig ingrediens i Knutmans bildvärld och när den flätas samman med det stora allvaret fyller det målningarna med en sällsam laddning.

”Även andra betraktare än konstnärer berörs av de många skikten, tyngden och lättheten i Bruno Knutmans konst. Man imponeras av hans visuella och tekniska skicklighet, men kanske ännu mer av hans oförutsägbarhet, hans arbete vid sidan av varje rådande konstriktning, hans suveräna ointresse för varje överenskommet kvalitetsbegrepp. Det avgörande är hans förmåga att åsidosätta och ompröva all förvärvad kunskap för att nå dit han måste nå varje gång – till den ständigt nya bildberättelsen om det egna självet.”

ur Anders Kreugers katalogtext för Här står vargen för dörren, Lunds Konsthall 2010.

Vid sin bortgång arbetade han med nya målningar för en kommande utställning på galleriet. Vi kommer på konstmässan Chart i Köpenhamn i september visa verk av Bruno Knutman som en del av vår presentation.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com