Hans Lannér

Care

18.3 - 25.4 2010, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is proud to present the first solo exhibition by Hans Lannér in the gallery.

Hans Lannér works with images from various origins – moments from journeys, everyday life compositions, abstract thoughts and fading memories. He works in a dissolved but yet precise manner, where each smear of colour is both body and content. Where the motif is both simple and inscrutable.

The new paintings contains some of his constantly recurring elements – buildings, landscapes, places and objects. In addition there are also some, for him, bigger paintings which are stripped and drastic, and a series of bleeding water colours in an intimate scale.

There is a timeless fateful quality in Lannér’s work that Ulf Linde described in catalogue text:
“...When our own species has died out the earth will continue to spin without us. The horizon will continue to be horizontal, weights will continue to fall straigt downwards, night will continue to follow on day: everything that the man crossing the road never needs to think about but takes for granted. This is what Hans Lannér gives expression to in his little, etched hymns.”
(from the book "Hans Lannér", Carlsson bokförlag, 2008)

Svenska: 

Omsorg

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att visa den första stora separatutställningen av Hans Lannér på galleriet.

Hans Lannér arbetar med bilder av skilda ursprung – ögonblick från resor, vardagskompositioner, abstrakta tankar och flyktiga minnen. I ett uppluckrat men ändå precist manér där en färgklick är både form och innehåll. Där motivet är både enkelt och outgrundligt. I de nya målningarna finns några av hans återkommande byggstenar – husen, landskapet, platser och föremål. Här finns också några, för honom, större målningar som är mer avskalade och drastiska, samt en serie blödande akvareller i intimt format.

Det finns en tidlös kvalitet hos Lannér som Ulf Linde beskrev i en katalogtext :
"...När vårt eget släkte dött ut snurrar jorden oss förutan. Horisonten fortsätter att vara vågrät, tyngder fortsätter att falla rakt ned, natt fortsätter att avlösa dag: allt det som mannen som går över gatan aldrig behöver tänka på utan tar för givet. Det är vad Hans Lannér ger uttryck åt i sina små etsade hymner."
(ur boken "Hans Lannér", Carlsson bokförlag, 2008)

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com