Carl Hammoud & Jockum Nordström

The Drawing Room

15.2–8.6 2014, Magasin 3, Stockholm, Sweden

Curator: David Neuman

Maya Attoun, Ann Böttcher, Mark Dion, Marcel van Eeden, Carl August Ehrensvärd, Kendell Geers, Jan Groth, Robert Guillot, Carl Hammoud, Carl Fredrik Hill, Bror Hjorth, Ernst Josephson, R.B. Kitaj, Alfred Leslie, Elias Martin, Bjarne Melgaard, Jockum Nordström, Tal R, Julie Roberts, Gil Shani, Johan Tobias Sergel, Amy Simon, Olle Skagerfors, Jacob Stangerup, Fredrik Söderberg, Keith Tyson, Alexandra Zuckerman, Christine Ödlund

Magasin 3 will present some ninety drawings from its unique collection. Works on paper are often uncensored and seldom reworked—capturing the spontaneous and direct expression of the artist. The exhibition will feature a wide range of work dating from the mid-1800s to drawings completed just a few weeks ago. Visitors will have the opportunity to sit down in the exhibition space and contemplate the visual reality, just like in old-fashioned “drawing rooms.”

More information:
www.magasin3.com

Svenska: 

Curator: David Neuman

Maya Attoun, Ann Böttcher, Mark Dion, Marcel van Eeden, Carl August Ehrensvärd, Kendell Geers, Jan Groth, Robert Guillot, Carl Hammoud, Carl Fredrik Hill, Bror Hjorth, Ernst Josephson, R.B. Kitaj, Alfred Leslie, Elias Martin, Bjarne Melgaard, Jockum Nordström, Tal R, Julie Roberts, Gil Shani, Johan Tobias Sergel, Amy Simon, Olle Skagerfors, Jacob Stangerup, Fredrik Söderberg, Keith Tyson, Alexandra Zuckerman, Christine Ödlund

Magasin 3 visar ett nittiotal teckningar från sin unika samling. Arbeten på papper är oftast något helt ocensurerat och sällan omarbetat – konstnären uttrycker sig spontant och direkt på pappret. Utställningen presenterar verk från mitten av 1700-talet fram till verk gjorda för bara några veckor sedan. I utställningsrummet kommer det att finnas möjlighet att sitta ner och begrunda den visuella verkligheten, som i gamla tiders drawing rooms.

Mer information:
www.magasin3.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com