Carl Hammoud

Level

SAK:s commissioned work 2020

From press release:
This year, the assignment to produce the Swedish Public Art Association's commissioned work, a series of a hundred unique works united by a red thread, has been awarded the artist Carl Hammoud. All 100 works will be presented at SAK's annual exhibition 2020 and this is the only chance to see them all together. Previous artists who have produced commissioned works have been Nisrine Boukhari, Ella Tillema, Tilpo, Christian Partos, Astrid Sylwan, Eva Marie Lindahl, Julia Peirone and Clay Ketter.
The series, entitled LEVEL, consists of 100 watercolors on paper, which also make 100 wins in SAK's art lottery 2020. The work is based on the first image in Alfred Hitchcock's film "In the last minute" (1959): a glass facade that reflects the traffic on a lively city ​​street. It is a mirror image of reality in a movie where nothing is what it looks like.
“In LEVEL, the mirrored surfaces have been replaced by the watercolor color's flow over geometric fields in an almost abstract visual world - a reverse reality. Level is the English word for level or floor. It is also a palindrome, a word that can be read both straight and mirrored. As a title, the word refers to the window mirrors, to the floors of the building, and to the alternation between the figurative and the abstract picture planes. "
Carl Hammoud about the work LEVEL

Carl Hammoud (born 1976) lives and works in Stockholm. He is educated at the Valand Academy of Art in Gothenburg and has exhibited both in Sweden and internationally. Hammoud has had separate exhibitions at Galleri Magnus Karlsson 2017 and Eskilstuna Art Museum 2015, and is represented in the collections, among others. Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Malmö Art Museum, Gothenburg Art Museum, Eskilstuna Art Museum and British Museum, London.

For more information:
www.konstforeningen.se
www.konstforeningen.se/uppdragsverk2020

Svenska: 

Från pressmeddelandet:
I år har uppdraget att ta fram Sveriges Allmänna Konstförenings uppdragsverk, en serie om hundra unika verk som förenas av en röd tråd, gått till konstnären Carl Hammoud. Alla hundra verk kommer att presenteras på SAK:s årliga utställning 2020 och detta är enda chansen att se dem alla tillsammans. Tidigare konstnärer som tagit fram uppdragsverk har varit Nisrine Boukhari, Ella Tillema, Tilpo, Christian Partos, Astrid Sylwan, Eva Marie Lindahl, Julia Peirone och Clay Ketter.
Serien med titeln LEVEL består av 100 akvareller på papper, som även utgör 100 vinster i SAK:s konstlotteri 2020. Verket bygger på den första bilden i Alfred Hitchcocks film ”I sista minuten” (1959): en glasfasad som reflekterar trafiken på en livlig stadsgata. Det är en spegelvänd bild av verkligheten i en film där inget är vad det ser ut att vara.
”I LEVEL har de speglade ytorna ersatts av akvarellfärgens flöde över geometriska fält i en nästintill abstrakt bildvärld – en omvänd verklighet. Level är det engelska ordet för nivå, plan eller våning. Det är även en palindrom, ett ord som kan läsas både rättvänt och spegelvänt. Som titel syftar ordet till fönsterspeglingarna, till byggnadens våningar, och till växlingen mellan de figurativa och de abstrakta bildplanen.”
Carl Hammoud om verken LEVEL

Carl Hammoud (f 1976) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg och har ställt såväl i Sverige som internationellt. Hammoud har bland annat haft separatutställningar på Galleri Magnus Karlsson 2017 och Eskilstuna Konstmuseum 2015 och är representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Eskilstuna Konstmuseum och British Museum, London.

För mer information:
www.konstforeningen.se
www.konstforeningen.se/uppdragsverk2020

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com