Dan Wolgers

Konstnärsklubben

Artist Dan Wolgers has written two posts about a group of male Swedish artists, ”Konstnärsklubben”, who has voted against inclusion of female artists. (Texts in Swedish)

Inlägg i Dagens Nyheter, 10 mars 2014.

Dan Wolgers: "Konstnärsklubben en skam för kåren"

I torsdagskväll röstades på Konstnärsklubben om en motion som gäller att stryka ett par ord i stadgarna, en gammal formulering som stipulerar att klubben är "för män". Motionen har undertecknats av 60 ledamöter varav 30 närvarade vid röstningen. Den utföll så att dessa 30 röstade för stadgeändring och 89 ledamöter mot ändring. Motionen föll och målet uppnåddes inte på långa vägar när; stadgeändring fordrar 2/3-dels majoritet.
Visserligen närvarade jag inte just denna kväll (jag hade vernissage) men närvarar aldrig annars heller. Jag har varit där tre gånger; första gången för att hålla ett föredrag, andra gången för att acceptera inval (och fick klart för mig att det var överilat), tredje gången gick jag dit efter att ha fått i uppdrag att ensam utse en stipendiat som jag skulle presentera inför ledamöterna. Mitt val föll på en kvinna som blev brutalt utbuad och förhånad av den skränande konstnärsmobben – jag skämdes gruvligt över vad jag utsatte denna unga lovande talang för.
Jag har aldrig mer gått dit igen.
Det var verkligen tråkigt att röstningen gav ett så entydigt resultat.
Det övergår mitt förstånd att någon konstnär alls hellre ser Konstnärsklubben som en sällskapsklubb än som den yrkesklubb den utan tvivel en gång inrättades för att vara. Maken till egoism och osolidariskt, faktiskt aningslöst, ställningstagande måste man leta efter i dessa tider när kulturen efterhand tvingas allt längre ut i marginalen.
Det var inte "gamla fina traditioner" som en gång byggde klubben - det var radikalitet, solidaritet, kamratskap och omsorg om den egna yrkeskåren.
Dessa karlar drar skam inte bara över sig själva utan också över hela kåren.

Nytt inlägg här av Dan Wolgers, 11 mars 2014.

För att noga genomlysa önskemålet om ändring i den av Konstnärsklubbens stadgar som hindrar inval av kvinnor sammansattes för nästan ett år sedan en arbetsgrupp som hade i uppdrag att skriftligt sammanställa argument och motargument för stadgeändring. Arbetsgruppen bestod av ledamöter med skilda ståndpunkter. Argumenten för ändring är överflödigt att redovisa här men de sammanlagt fem argument mot ändring som efter grundliga diskussioner fastställdes är av intresse och kom att se ut som följer härnedan.

1. Män tycker om att umgås med andra män. Manlig gemenskap är något fint. Där ska inga kvinnor störa.

2. Väljer man in kvinnor som ledamöter kommer det inte finnas sittplatser åt alla i lokalen.

3. I Konstnärsklubben bjuder traditionen snapsvisor och annat. Det dricks helt enkelt en hel del. Men kvinnor och män klarar inte av att dricka tillsammans. Det kommer att bli likt en firmafest. En massa flirtande hit och dit.

4. De manliga konstnärernas fruar är lugnade av att veta att där inte finns några kvinnor.

5. Konstnärsklubben bör inte bli som en båtklubb. (Det vill säga bli som alla andra föreningar). Och det blir Konstnärsklubben om man börjar välja in kvinnliga konstnärer som ledamöter. Man bör bevara det fina med en herrklubb.

Dessa fem punkter presenterades med powerpoint inför de församlade ledamöterna på månadsmötet den 7 november 2013. Röstningen som ändade med förkrossande majoritet mot stadgeändring ägde rum på årsmötet den 7 mars 2014. Motståndarna till stadgeändring hade alltså nästan ett halvår på sig för besinning och omformulering efter att i dunklet på klubben ha beskådat sammanställningen av sina egna befängda motargument.
Men så skedde inte och nu är nog tiden ute.

Dan Wolgers

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com