Dan Wolgers

Notes From a Studio

8–17.11, The inner room of the gallery

The exhibition is extended until November 17!

One day in the late summer I was supposed to come up with a work for an exhibition in London. All gallery artists were invited to participate. I had nothing. At least not anything that was meaningful for me. The next day I was at the studio of Evert Lundquist on Drottningholm for a meeting. In this wonderful clutter his reminder notes are still placed around the room. I have seen them before, but never thought of them as something to translate or interpret – they are perfect as they are, recognizable, timeless, finalized and important.
– Here is my contribution for London, I thought. Here are universal formulations and thoughts for a world larger than Drottningholm. Larger than the studio at least, my studio.

Luddes notes in Swedish and mine in English are not the same. Mine are not his, but not mine either. They belong to those who find them of interest. For example, me, anyway.

Dan Wolgers

Svenska: 

Utställningen är förlängd t.o.m. 17 november!

En dag på sensommaren var det dags att lämna en grej till en utställning i London. Alla Galleri Magnus Karlssons konstnärer ombads bidra med något. Jag hade inget. I varje fall inte något jag ansåg meningsfullt. Nästa dag var jag ute i Evert Lundquists ateljé på Drottningholm i ett ärende. I den underbara bråten ligger ännu hans kom-ihåg-lappar och anteckningar kringströdda. Jag har sett dem tidigare men aldrig tänkt på dem som något att översätta eller tyda – de är ju fullkomliga som de är, igenkännbara, tidlösa, avslutade och angelägna.
– Här är bidraget till London, tänkte jag nu. Här är universella formuleringar och tankar för en värld större än Drottningholm. Större än ateljén i varje fall, min ateljé.

Luddes lappar på svenska och mina på engelska är inte samma sak. Mina är inte hans men inte mina heller. De tillhör dem som finner dem av intresse. Exempelvis mig, ändå.

Dan Wolgers

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (8) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com