Dan Wolgers

Egentligheter / Actualities

6.10 2016–17.4 2017, Spritmuseum, Stockholm, Sweden

Actualities is a joint exhibition of work by author Lena Andersson and artist Dan Wolgers, arranged in cooperation with Spritmuseum and the Absolut Art Collection. Working in close collaboration, they have brought together words and images to enrich one another, each placing their skills in the service of the other. At first glance, they might be mistaken for each other’s opposites, but as this exhibition shows, the reality is quite the contrary. They share one clearly expressed attitude: to reject all that is murky and unconsidered in art and life, to contribute to the greatest possible clarity and to reveal the pitfalls standing in the way of a sensible path ahead.

More information:
www.spritmuseum.se

Svenska: 

En av Sveriges mest omdiskuterade konstnärer möter en av Sveriges mest omskrivna författare.

I höst, inom ramen för Absolut Art Collection, sammanför Spritmuseum konstnären Dan Wolgers med författaren Lena Andersson i en utställning där konst och text belyser och influerar varandra.

Dessa två starka profiler kan vid en första reflektion verka som varandras motsatser – där Dan Wolgers vrider till verkligheten skruvar Lena Andersson upp den. Men snart uppenbaras deras gemensamma målsättning: att ta avstånd från det grumliga och ogenomtänkta i konsten och i livet, att bidra till största möjliga klarhet och blotta fällorna som hindrar en klok väg framåt. Humorn finns där som ett medel hos båda, men storheten och skönheten i deras respektive konstnärskap bottnar i ett djupt allvar.

Dan Wolgers är en av Sveriges mest tongivande konstnärer i sin generation, känd för objekt konstruerade av upphittade, trasiga och bortglömda föremål som ser ut att gäcka fysikens lagar medan de i själva verket bygger på en mycket precis logik. Dan Wolgers studerade vid Kungl. Konsthögskolan och har varit professor där. Han är ledamot av Konstakademien.

Genom sitt sökande neråt och inåt i varje spörsmål som hon tar sig an, synliggör Lena Andersson i sina texter komplexa och vilseledande livssituationer för individen och i samhället. Hennes två senaste romaner Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek och Utan personligt ansvar har blivit älskade av en bred publik. Den förstnämnda tilldelades Augustpriset 2013. Nyligen promoverades hon till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com