Jockum Nordström & Marcel Dzama

The Donkey Prefers Garbage to Gold

Galleri Magnus Karlsson, 26.5–26.6 2011

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present the exhibition The Donkey Prefers Garbage to Gold by Jockum Nordström and Marcel Dzama. The exhibion consists of individual works by the artists but also collaborations.

Jockum Nordström and Marcel Dzama met for the first time in the fall of 2000 at the David Zwirner Gallery in New York. This was Jockum’s first exhibition in the US and his drawings were shown together with the works of Marcel Dzama. Ever since then the two artists have kept both professional and private contact and they have spent time together in Mexico, New York and on the swedish island Gotland. For this exhibition they have both made a solo show, but they have also sent drawings and clippings back and forth over the Atlantic ocean. A group of collaborative collages will now be shown for the first time.

This is the 6th solo exhibition by Jockum Nordström (born 1963) in the gallery. The exhibition contains collages and sculptures made in the past year. This time the characters and the separate parts have been the starting point rather than the idea of the final composition. In some kind of failed attempt to organize, people, animals and objects are placed in systems and chains – rebus-like imagery where the painterly qualities plays an important role. The sculptures are abstract compositions where the artist has used recycled old matchboxes and cardboard boxes given unexpected balance.
In the past years, Jockum Nordström has participated in exhibitions in the US, Ireland and France; Who’s sleeping on My Pillow (together with Mamma Andersson), David Zwirner gallery, New York, While the Mortar Dries, Douglas Hyde Gallery, Dublin and The Swedish Institute in Paris. In 2012 a solo exhibition is scheduled at LaM in Lille, France.

Marcel Dzama (born 1974) is originally from Winnipeg, Canada, but lives and works in Brooklyn , New York. This is Marcel Dzama’s 4th solo exhibition in the gallery. In the exhibition Dzama shows the film A game of chess together with watercolors and collages linked to the subject. Dzama has drawn inspiration from the classical chess game, its characters and the graphical black-and-white system.
The film, which is shot in black-and-white, is inspired by set designs, art and films from the 1920’s and combines ballet sequences, surrealistic dreams and realistic scenes. Dzama has created geometrical costumes and masks in papier maché, plaster and fiberglass which are worn by the dancers in the film and also appears as motives in the works on paper.
Marcel Dzama has recently had a solo exhibition at the Musée d’Art Contemporain in Montréal, Canada, an exhibition that is now touring. There is also a solo presentation by him currently showing at Gemeente Museum of Contemporary Art in Haag.

View the trailer for the film at:
http://www.youtube.com/watch?v=D6mySi-vCHs

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera utställningen The Donkey prefers Garbage to Gold av Jockum Nordström och Marcel Dzama. Här finns både separata arbeten av konstnärerna och verk där de samarbetat.

Jockum Nordström och Marcel Dzama träffades första gången hösten 2000 i New York där de ställde ut samtidigt på galleriet David Zwirner. Det var Jockums första utställning i USA och hans teckningar visades parallellt med Marcel Dzamas. Sedan dess har de haft kontakt både professionellt och privat och bl.a. tillbringat tid i Mexico, New York och på Gotland tillsammans. Inför denna utställning har de båda arbetat som inför en egen separatutställning, men de har även skickat teckningar och utklipp fram och tillbaka över Atlanten. På detta vis har en grupp gemensamma collage växt fram, som nu visas för första gången.

För Jockum Nordström (f.1963) är detta hans sjätte utställning på galleriet. Här visas collage och skulpturer utförda det senaste året. I collagen har han denna gång utgått mer från karaktärerna och de separata delarna än tanken på den slutgiltiga kompositionen. I en sorts misslyckade försök till ordning är människor, djur och ting upplagda i system och kedjor – rebusliknande bilder med färgen i en mer central roll. Skulpturerna som visas är abstrakta kompositioner där konstnären återanvänt gamla tändsticksaskar och kartonger med oväntad balans.
Jockum Nordström har under de senaste året ställt ut i USA, Irland och Frankrike; Who’s sleeping on My Pillow (tillsammans med Mamma Andersson) på David Zwirner, While the Mortar Dries på Douglas Hyde Gallery i Dublin och en utställning på Svenska Institutet i Paris. En större separatutställning på muséet LaM i Lille, Frankrike är planerad för 2012.

Marcel Dzama (f.1974) kommer ursprungligen från Winnipeg, Kanada, men är sedan några år bosatt i Brooklyn, New York. Uställningen är hans fjärde på galleriet och presenterar filmen A Game of Chess samt akvareller och collage kopplade till denna. Dzama har utgått från det klassiska schackspelet, dess karaktärer (pjäserna) och dess svartvita grafiska system. Filmen som är gjord i svartvitt är inspirerad av filmer, scenografi och konst från 20-talet och kombinerar balettsekvenser, surrealistiska drömmar och mer realistiska scener. Dzama har skapat geometriska kostymer och masker i papier maché, gips och glasfiber som bärs av dansarna i filmen, vilka även återkommer som motiv i utställningens bilder. Marcel Dzama har nyligen haft en större separatutställning på Musée d’Art Contemporain i Montréal, Kanada som ska ut på turné och han visas just nu också på Gemeente Museum of Contemporary Art i Haag.

En trailer för filmen A Game of Chess finns att se på:
http://www.youtube.com/watch?v=D6mySi-vCHs

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com