Niklas Eneblom

Full Moon Party

13.2 - 15.3 2009, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Niklas Eneblom fifth solo exhibition at the gallery.

Niklas Eneblom navigates freely between his own and other's memories and experiences in his pursuit of stories to tell. Enebloms works has often been described as taken from a road movie. The movie aspect is strengthened by the proportions of the paintings (they are similar to 16:9 or the letter-box-format) and the frozen moments portrayed. Here, the journey goes to unknown and known places, in present time, past and future. In the big painting entitled 'FULL MOON PARTY' fragments of events are embreaded around the panel outer edges like a frieze. Everything takes place under the ubiquitous full moon.

Susanne Slöör wrote at www.omkonst.com about Niklas Enebloms latest exhibition at the gallery, 2006:

"...The romantic coloured critic about the balance between welfare and ruin is obvious. The spectator puts himself into a lonely rambler's position, one of the cult characters of our times, not least as a pop-culture-phenomenon within music and movies. You are more or less forced to willingly integrate the raw and wide landscape with human segments like motorways, road lightings, radio towers and lonely abandoned trees to an existential position. The fascination for antagonisms like closeness and distance, details and overview penetrates Eneblom's paintings. It is when you are at close range to his miniature paintings that you are being thrown out into the wide, without being sure that your own perspective widens at a safe distance..."

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Niklas Eneblom femte separatutställning på galleriet.

Niklas Eneblom rör sig fritt bland egna och andras minnen och upplevelser i jakten på historier att berätta. Enebloms verk har ofta beskrivits som tagna ur en road movie. Den filmiska aspekten förstärks av målningarnas proportioner (de ligger nära 16:9 eller brevlådeformatet) och de frysta ögonblicken som skildras. Denna gång går resan både till främmande och bekanta platser, i nutid, dåtid och framtid. I den stora titelmålningen ’FULL MOON PARTY’ flätas fragment av händelser kring bildens ytterkanter likt en fris. Allt sker parallellt under den allestädes närvarande fullmånen.

Susanne Slöör skrev på www.omkonst.com om Niklas Enebloms senaste utställning på galleriet, 2006:
“...Den romantiskt färgade kritiken kring balansgången mellan välfärd och undergång är påtaglig. Betraktaren försätts i den ensamme vandrarens position, en av vår tids kultfigurer inte minst som populärkulturellt fenomen inom musik och film. Man tvingas mer eller mindre beredvilligt att integrera det råa vida landskapet med mänskligt formade inslag som motorvägar, vägbelysning, signalmaster och ensamt övergivna träd till en existentiell ståndpunkt. Fascinationen för motsättningar som närhet och avstånd, detalj och översikt genomsyrar Enebloms målningar. Det är först genom att gå nära hans minimala bilder som vi kastas ut i det vidsträckta, utan att man kan vara säker på om det egna perspektivet vidgas på ett betryggande avstånd...”

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com