Hans Lannér

Ingenstans / No Place

4.10-4.11 2012, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Hans Lannér’s second solo exhibition in the gallery. No Place displays new paintings and works on paper.

Hans Lannér paints out of a desire that has grown into a need. He avoids the concept of Art and prefer to talk about painting and drawing, emphasizing the craftsmanship above ideas. How others see him and his work is another thing.

Lannér often talk about the importance of a motif. He cites the colleague, Swedish painter Åke Norlander, who said that ”without a motif, I can not draw a single line”. But the motif is only a necessary foundation. A warm-up. Soon it will be forgotten and the painting has its own life. Everyday interiors, exotic locations and personal encounters serves as building blocks for his own landscape where events and moods appear as mirages. Colours are added in thin multiple layers, creating a veiled, dense world full of possibilities. Scales and proportions switches and new meanings are born. Pure light. Stillness. A place we know. Some place or no place.

Watch an interview with Hans Lannér about the exhibition (in Swedish)

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Hans Lannérs andra separatutställning i galleriet. Utställningen Ingenstans presenterar nya målningar och arbeten på papper.

Hans Lannér gör bilder ur en lust som växt till ett behov. Han väljer bort begreppet konst och talar hellre om måleri och teckning, och betonar hantverket framför idéerna. Hur vi andra ser honom och hans verk är en annan sak.

Hans Lannér pratar ofta om vikten av ett motiv. Han citerar målarkollegan Åke Norlander som sa att ’utan ett motiv kan jag inte dra ett enda streck’. Men motivet är bara en nödvändig förlaga. En uppvärmning. Snart är det glömt och bilden är sin egen. Vardagliga interiörer, exotiska platser och personliga möten fungerar som byggstenar för ett eget landskap där händelser och stämningar framträder som hägringar. Färger läggs i tunna skikt, lager på lager och bildar en beslöjad, förtätad värld full av möjligheter. Skalor och proportioner växlar och betydelser byts ut. Avklarnat ljus. Stillhet. En plats vi känner igen. Någonstans eller ingenstans.

Se en videointervju med Hans Lannér om utställningen

Läs en recension i SvD

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com