Helene Billgren & Bella Rune

Textila undertexter 2

17.6–3.9 2017, Malmö Konstmuseum, Sweden

Participating artists:
Medverkande konstnärer: Maria Adlercreutz, Elsa Agélii, Zandra Ahl, Olle Bærtling, Helene Billgren, Ann Böttcher, Moki Cherry, Shabnam Faraee, Johanna Friedman, Josefin Gäfvert, Margareta Hallek, Leif Holmstrand, Charlotte Johannesson, Åsa Norberg & Jennie Sundén, Anna Nordström, Paola Torres Núñez del Prado, Veronica Nygren, Kaisa Melanton, Claes Oldenburg, Lennart Rodhe, Bella Rune, Hannah Ryggen, Pia Sandström, Rickard Sollman, Elin Strand Ruin & The New Beauty Council.

From Press Release (in Swedish only):

Textilen är en yta där socioekonomiska koder, aspirationer och önskningar utspelas och omförhandlas. Tillsammans skriver textilierna historia och de textila teknikerna ger oss modeller att hänga tankar och kunskap på. Utställningen Textila Undertexter fokuserar på olika betydelser av den textila, materiella kulturen och hur den manifesterar sig i ett konstverk eller i ett konstnärskap. Med avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige rör sig utställningen både bakåt och framåt i tiden för att ställa frågor om vad det textila tilldelas för roll i olika konstnärliga praktiker och sammanhang.

Ögonblicket av textil frigörelse representeras bl.a. av Margareta Hallek, vars verk ges ett eget rum där vi kan följa konstnärens lekfulla och experimentella praktik från 1960- till 1990-talet. I utställningen sammanförs flera generationer av utövare, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den ”textila undertexten”. En del av dessa undertexter synliggörs i tematiska ”nystan” som skapar associationer mellan de olika konstnärskapen och verken i utställningen. Bella Runes skulpturer Avigsidan skapar en utställningsarkitektur med väggar av skydds- och sportnät, som delar rummet, exponerar verkens baksidor, separerar och kopplar ihop verk.

Från själva ”urnystanet” löper den röda tråd som tvinnar sig kring ett utbrett textilt språk. Latinets ”texere” betyder att sammanfoga, avseende både text och textil. Den textila skriften är en global ”tyst” kunskap som är fysisk, rumslig och social. Här upplever vi, tolkar och tar till oss stoffet, den textila ytan och abstrakta mönsterbilder från olika tider och kulturer. Av särskild betydelse är det ”kvinnokonsthistoriska nystanet”. Det var till stor del de kvinnliga utövarna som under 1900-talet, trots begränsat handlingsutrymme, förnyade textilen men även politiserade den och introducerade den som ett konstnärligt material. Som en del av en feministisk kritik och politik utnyttjades textilens koppling till det dekorativa, till vardagens och hemmets ”låga” material och tekniker som stickning, bildväv, broderi och applikation. Det senare en föregångare till det som inom konstvärlden kallas collage eller assemblage.

Nystanens olika teman överlappar varandra i utställningen. Det textila berättandet i form av abstraktioner och mönster trasslar ihop sig med textilen som handelsvara, mjukvara och systembygge. Textilens formbarhet och behov av stöd gör att den ofta används till nya skulpturala uttryck och performance, men ger den även ett känslomässigt register – allt detta får betydelse som motståndshandling i en mer antihierarkisk, lekfull och tvetydig konstvärld från 1960-talet fram till idag.

Textila Undertexter är en del av ett forskningsprojekt av Bella Rune, konstnär och professor i Konst med textil inriktning på Konstfack, och Helena Selder, curator och konstnärlig ledare för BAC – Baltic Art Center.
Utställningen är sammanställd av Rune och Selder för Marabouparken konsthall i Sundbyberg, där utställningen visades i en första version hösten 2016. På Malmö Konstmuseum har utställningen utökats med ett flertal nya verk, varav många ingår i den egna samlingen.

More information:
www.malmo.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com