Helene Billgren et al.

Liljevalchs 100 Years Anniversary 2021

15.10 2021–16.1 2022, Liljevalchs, Stockholm, Sweden

From press release:
Since 1916, Liljevalchs has been an engine in Swedish art life. Here we remind you of highlights of the art gallery's history.

In this autumn's major exhibition, we make a splash on Liljevalch's more than century-old history, from the inaugural exhibition in 1916 with the time's top trio Carl Larsson, Bruno Liljefors and Anders Zorn to the 2020 pandemic-affected presentation of Hilding Linnqvist.

When Liljevalchs was inaugurated in 1916, the Swedish Artists' Association achieved the goal of creating an independent art gallery for permanent exhibitions of contemporary art. From the early years, Liljevalchs was established as an art gallery for both art and crafts, internationally and nationally, classics and contemporary.

In scenes from 48 different exhibitions, we are reminded of the breakthrough of modernists in 1918 and the Association of Swedish Artists' Exhibition in 1921 with names such as Sigrid Hjertén and Siri Derkert, about the political 1960s with both The Nasty and Erotic Art, about Kjartan Slettemark's poodle in 1975 and Hilma af Klint's temple paintings in 1999.

The queues were long for Andy Warhol's late works in 2004 as well as for Hanna Pauli, Anna Ancher and other female artists of the 1880s who were shown in They Went to Paris in 1988.

The home's interior design and everyday design were noticed in several exhibitions over the years starting in The Home Exhibition in 1917, and famous names such as Carl Malmsten, Märta Måås-Fjetterström and Josef Frank have of course been seen at Liljevalchs.

Both the Strindberg exposé August. A djefla exhibition in 2012 and the spectacular fashion vision Utopian Bodies. Fashion Looks Forward 2015 was named Exhibition of the Year.

The visitor record from 1952 still stands. Mexican art from antiquity to today was a huge venture that required 12 train carriages for all objects and gained an audience of 212,431 people.

The exhibition is on display at Bergsten-huset.

For more information:
www.liljevalchs.se

Svenska: 

Från pressrelease:
Sedan 1916 har Liljevalchs varit en motor i svenskt konstliv. Här påminner vi om höjdpunkter i konsthallens historia.

I höstens stora utställning gör vi nedslag i Liljevalchs mer än hundraåriga historia, från invigningsutställningen 1916 med tidens topptrio Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders Zorn till 2020 års pandemidrabbade presentation av Hilding Linnqvist.

När Liljevalchs invigdes 1916 nådde Konstnärsförbundet målet att skapa en oberoende konsthall för permanenta utställningar av samtida konst. Redan från de första åren etablerades Liljevalchs som en konsthall för både konst och konsthantverk, internationellt och nationellt, klassiker och samtida.

I scener från 48 olika utställningar påminns vi om modernisternas genombrott 1918 och Föreningen Svenska Konstnärinnors utställning rösträttsåret 1921 med namn som Sigrid Hjertén och Siri Derkert, om det politiska 1960-talet med både De otäcka och erotisk konst, om Kjartan Slettemarks pudel 1975 och Hilma af Klints tempelmålningar 1999.

Köerna var långa såväl till Andy Warhols sena verk 2004 som till Hanna Pauli, Anna Ancher och andra av 1880-talets kvinnliga konstnärer som visades i De drogo till Paris 1988.

Hemmets inredning och vardagens formgivning uppmärksammades i flera utställningar genom åren med början i Hemutställningen 1917, och kända namn som Carl Malmsten, Märta Måås-Fjetterström och Josef Frank har förstås setts på Liljevalchs.

Både Strindbergsexposén August. En djefla utställning 2012 och den spektakulära modevisionen Utopian Bodies. Fashion Looks Forward 2015 utsågs till Årets utställning.

Besöksrekordet från 1952 står sig fortfarande. Mexikansk konst från forntid till nutid var en väldig satsning som krävde 12 tågvagnar för alla föremål och fick en publik om 212 431 personer.

Utställningen visas i Bergsten-huset.

För mer information:
www.liljevalchs.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com