Helene Billgren

Leif och Helene

13.6–11.8 2015, Gerlesborgs Konsthall, Sweden

Participating artist: Leif Holmstrand & Helene Billgren

From Press Release (in Swedish only):

Utställningen tar sin utgångspunkt i mötet mellan två olika generationer och konstnärliga uttryck och temperament. Det som förenar Leif Holmstrand och Helene Billgren är hur de båda arbetar med ett undersökande av identiteter, människans utsatthet och vår relation till barndomen och uppväxtåren. Det finns en vardaglighet i verken, en känsla av vardagsliv under förvandling där olika material samsas utan hierarkier. I bådas uttryck finns också en skörhet som kan vara både hotfull och lockande. I utställningen samsas nyproducerade och äldre verk.

More information:
www.gerlesborgsskolan.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com