Helene Billgren, Jens Fänge, Carl Hammoud, Tommy Hilding & Jeff Olsson

Art Attack–52 Contemporary Artists

15.6–16.8 2020, Bohusläns Museum, Uddevalla, Sweden

From press release:
Welcome to our summer exhibition Art Attack delivering a real injection of contemporary art to you! Art Attack was born out of the Corona crisis when we had to change our planned summer exhibition. We hope this acts as an “art attack” stimulating your mind in a positive way during uncertain times. Right now, when we ourselves and the world at large face challenges, art can contribute to reflection and perspective on our existence and eternal existential questions.

The exhibition presents a total of 52 contemporary artists, many of who left an imprint on the Swedish art scene during the past decades. Many have ties or a background in Western Sweden; some have Nordic connections mainly in Finland. Different generations meet in our exhibition, some of them born in the 1930s and the youngest in the 80s. This exhibition displays many of the artists’ early works.

The exhibition is mainly based on collectors’ works, which include painting, drawing, sculpture and photography. To be a collector can mean devoting one’s life to building and assimilating together the items you have longed for. These whims, psychology and moments also have certain significance. Collecting is about desire and passion but also knowledge and curiosity and sometimes perhaps never being satisfied. The fact that the artist wants to sell their works often means that it will have a long life in the future. Many collectors donate their works to public institutions and museums. Now the audience is given the opportunity to see works that have, in some cases, not been previously shown to a larger public.

Contributions by:
Patrik Andiné, Lotta Antonsson, Dick Bengtsson, Erik Berglin, Ernst Billgren, Helene Billgren, Helena Blomqvist, Ida Borg, Catti Brandelius, Ann-Sofie Claesson, Nathalia Edenmont, Thomas Edetun, Ann Eringstam, Linn Fernström, Maria Friberg, Jens Fänge, Peter Geschwind, Carl Hammoud, Erla S. Haraldsdottir, Annika von Hausswolff, Tommy Hilding, Lars Hillersberg, Peter Johansson, Stefan Karlsson, Eva Klasson, Nina Korhonen, Elin Källman, Magnus Larsson, Tuija Lindström, Tomas Lundgren, Katarina Lönnby, Maria Miesenberger, Esko Männikkö, Johan Nobell, Sebastian Nordbeck, Cecilia Parsberg, Dan Perrin, Jeff Olsson, Lovisa Ringborg, Roger Risberg Dana Sederowsky, Olle Schmidt, Jennifer Spångerud, Gunnar Smoliansky, Yngvild Saeter, Morgan Stenman, Pekka Turunen, Karin Wikström, Martin Wickström, Cajsa von Zeipel, Pernilla Zetterman och Fredrik Åkum.

See the exhibition in 3D

For more information:
www.bohuslansmuseum.se

Svenska: 

Från press release:
Sommarens utställning Art Attack i konsthallen är tänkt att ge en ordentlig injektion av samtidskonst! Utställningen föddes ur Coronakrisen, då vi fick ändra planerade utställningsprogram och hoppas nu att utställningen kan fungera som en ”konstattack” för att stimulera våra sinnen på ett förhoppningsvis positivt sätt i en osäker tid. Just nu när vi själva och världen i stort möter utmaningar kan konsten bidra till reflektion och perspektiv på vår tillvaro kring eviga existentiella frågor.

I utställningen presenteras hela 52 samtida konstnärer, där många av dem lämnat avtryck i det svenska konstlivet under de senaste decennierna. Ett flertal är verksamma eller har sin bakgrund i Västsverige, några har nordiska kopplingar framförallt till Finland. Olika generationer möts i utställningen, några av dem är födda på 1930-talet, den yngre på 1980-talet. I utställningen visas många tidiga verk av konstnärerna.

Urvalet till utställningen baseras huvudsakligen på några samlares verk, där måleri, teckning, skulptur och fotografi ingår. Samlandet kan innebära att ägna ett helt liv åt att bygga sin samling, att få tag precis i det man länge tänkt att förvärva. Stundens infall och psykologi har säkert också en viss betydelse. Samlandet handlar om begär och passion men också kunskap och nyfikenhet och kanske om att aldrig vara helt nöjd. Att konstnären får avyttra sina verk innebär ofta att verket på sikt får ett länge liv och kretslopp. Många samlare donerar sina verk vidare till offentliga institutioner och museer. Nu ges publiken tillfälle att se verk som i vissa fall inte tidigare visats för en större publik.

Medverkande konstnärer:
Patrik Andiné, Lotta Antonsson, Dick Bengtsson, Erik Berglin, Ernst Billgren, Helene Billgren, Helena Blomqvist, Ida Borg, Catti Brandelius, Ann-Sofie Claesson, Nathalia Edenmont, Thomas Edetun, Ann Eringstam, Linn Fernström, Maria Friberg, Jens Fänge, Peter Geschwind, Carl Hammoud, Erla S. Haraldsdottir, Annika von Hausswolff, Tommy Hilding, Lars Hillersberg, Peter Johansson, Stefan Karlsson, Eva Klasson, Nina Korhonen, Elin Källman, Magnus Larsson, Tuija Lindström, Tomas Lundgren, Katarina Lönnby, Maria Miesenberger, Esko Männikkö, Johan Nobell, Sebastian Nordbeck, Cecilia Parsberg, Dan Perrin, Jeff Olsson, Lovisa Ringborg, Roger Risberg Dana Sederowsky, Olle Schmidt, Jennifer Spångerud, Gunnar Smoliansky, Yngvild Saeter, Morgan Stenman, Pekka Turunen, Karin Wikström, Martin Wickström, Cajsa von Zeipel, Pernilla Zetterman och Fredrik Åkum.

Se utställningen i 3D

För mer information:
www.bohuslansmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com