Helene Billgren

Helene Billgren, Västra Galleriet

31.5–10.8 2014, Värmlands Museum, Karlstad, Sweden

From Press Release (in swedish):

Det finns några kvinnliga konstnärer som mer än andra varit viktiga förebilder för andra kvinnliga konstnärer. Helene Billgren är en av dom. Redan hennes tidiga teckningar, ritade med kol, skildrade en på den tiden nästan förbjuden kvinnovärld. Teckningarna visade flickor som var mer intresserade av sitt hår, sin kropp, sina kläder, än något annat i livet. Hon blev en dörröppnare in till det flickrum som många andra konstnärer senare kunde träda in i. Men Helene var först!

More information:
www.varmlandsmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com