Idun Baltzersen

Andras ögon / The Eyes of Others

14.11–19.12 2020, Galleri Magnus Karlsson

The exhibition The Eyes of Others by Idun Baltzersen opens without a reception on Saturday and Sunday November 14 & 15, and runs through December 19. The gallery is currently open regular hours. Please visit our website or follow us on social media for up to date information. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (10) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

--

We have the pleasure to present Idun Baltzersens second solo exhibition at the gallery. The Eyes of Others presents new textile collages from woodcuts and painted wooden assemblages.

In the new exhibition Idun Baltzersen has focused on a feeling of inadequacy in an increasingly complicated world. The body of work deal with the difficulty of navigating by one’s own moral compass in dark times with an uncertain future and how this affects us as individuals and as a group. Baltzersen bases her work both on personal experiences and on what is currently happening in society. She examines the interaction between people, the sense of exclusion and the willingness to fit in.

I think the core of the new works is about a shame, of not being a decent person. To feel guilty for a lack of commitment to the chaos that prevails in the present.

Idun Baltzersen has explored the possibilities and limitations of the woodcuts for many years. The work process is important and visible even in the finished works. She cuts, chops and carves her pictures directly on large plywood boards and then prints the pictures by hand on textile. The physical resistance in the material loads the works with significance. The motifs are often portraits of individuals with a focus on body language and gestures. These figures constitute the basic material for the collages and assemblages shown in the exhibition. The printed textiles are cut into pieces and sewn together into monumental collages. The carved plywood boards are sawn apart and joined together in painted assemblages. The result are dense, composite compositions and stagings where the individuals are placed in new constellations and into larger contexts.

The exhibition opens without a reception on Saturday and Sunday, November 14 & 15, 12–6 pm.

Idun Baltzersen was born in 1987 in Trondheim, Norway. She was educated at the Academy of Fine Arts in Bergen and Konstfack in Stockholm. Since graduating in 2014, she has lived and worked in Stockholm. In recent years, she has had a large number of exhibitions at galleries and institutions, especially in Sweden and Norway. In 2014, she was awarded the Anna-Lisa Thomson Grant and an exhibition at Uppsala Art Museum, Sweden. The following year she was one of the recipients of the Fredrik Roos grant who exhibited at Moderna Museet in Malmö, Sweden. In 2016 she received the Bernadotte grant from the Royal Academy of Fine Arts, which involved a studio and exhibition in the academy building. Her work can be found in the collections of e.g. Magasin III, Stockholm, Uppsala Art Museum and Västerås Art Museum. Her work is at the moment presented in the exhibition Signature Women at Artipelag in Gustavsberg, Sweden.

--

During the first weekend we are open also on Sunday November 15, 12–6 pm,
as we are part of Gallery Weekend Stockholm.
More information about Gallery Weekend Stockholm here.

Svenska: 

Utställningen Andras ögon av Idun Baltzersen öppnar utan vernissage lördagen och söndagen den 14 & 15 november och pågår t.o.m. 19 december. Galleriet har tills vidare ordinarie öppettider. Besök vår hemsida eller följ oss på sociala medier för aktuell information och eventuella förändringar. Vi önskar att du som besökare precis som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma om du är sjuk. Under våra öppettider kommer max 10 personer att kunna se utställningen samtidigt. Vi ber er därför att ha överseende med att väntetid kan uppstå vid vissa tillfällen.

--

Vi har glädjen att presentera Idun Baltzersens andra separatutställning på galleriet. I Andras ögon visas nya textila collage av träsnitt och bemålade assemblage i trä.

Idun Baltzersen har under arbetet med utställningen intresserat sig för en känsla av otillräcklighet i en allt mer komplicerad värld. Hon har tagit fasta vid svårigheten som många upplever att navigera efter en egen moralisk kompass i en mörk tid med oviss framtid och hur det påverkar oss som individer och grupp. Baltzersen utgår i sitt arbete både från personliga erfarenheter och det som sker i samhället utanför. Hon undersöker samspelet mellan människor, utanförskap och viljan att passa in.

Jag tror att kärnan i de nya verken handlar om en skam över att inte vara en anständig människa. Att känna skuld för brist på engagemang i det kaos som råder i samtiden.

Idun Baltzersen har under många år arbetat med träsnittets möjligheter och begränsningar. Arbetsprocessen är viktig och synlig även i de färdiga verken. Hon skär, hugger och snidar sina bilder direkt på stora plywoodskivor och trycker därefter bilderna för hand på textil. Det fysiska motståndet i materialet laddar verken med betydelse. Motiven är ofta porträtt av enskilda individer med fokus på kroppsspråk och gester. Dessa figurer utgör sedan ett grundmaterial för de collage och assemblage som visas i utställningen. Den tryckta textilen klipps i delar och sys ihop till monumentala collage. De karvade plywoodskivorna sågas sönder och sammanfogas i bemålade assemblage. Resultatet är täta, sammansatta kompositioner och iscensättningar där de enskilda individerna placeras in i nya konstellationer och större sammanhang.

Utställningen öppnar utan vernissage lördag och söndag 14 & 15 november kl. 12–18

Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim, Norge. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstfack i Stockholm. Sedan sin examen 2014 bor och arbetar hon i Stockholm. Hon har de senaste åren haft en stor mängd utställningar på gallerier och institutioner, framförallt i Sverige och Norge. 2014 tilldelades hon Anna-Lisa Thomsons stipendium och en utställning på Uppsala Konstmuseum. 2015 var hon en av Fredrik Roos-stipendiaterna som visades på Moderna Museet i Malmö. 2016 erhöll hon Bernadotte-stipendiet från Konstakademien som innebar en ateljé under stipendieåret och utställning i akademiens salar. Hennes verk finns i samlingarna hos bl.a. Magasin III, Stockholm, Uppsala Konstmuseum och Västerås Konstmuseum. Just nu visas hennes verk även i utställningen Signature Women på Artipelag i Gustavsberg.

--

Läs Bo Madestrands recension i Dagens Nyheter!

Läs Windy Fur Rundgrens recension i Konsten.net!

Läs Leif Mattssons recension i Omkonst!

--

Under öppningshelgen har vi extraöppet med anledning av Gallery Weekend Stockholm!
Galleriet är då öppet lördag 14.11 kl. 12–18 och söndag 15.11 kl. 12–18.
Mer information om Gallery Weekend Stockholm här!

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com