Idun Baltzersen

Nordiske Relasjoner

18.3– 30.4 2017, Bomuldsfabriken, Dale, Sunnfjord, Norway

From Press Release (in Norwegian only):

Velkommen til årets første utstilling i Bomuldsfabriken Kunsthall! Lørdag 18. mars kl 13 åpner utstillingen NORDISKE RELASJONER -– en gruppeutstilling med fem kunstnere; Idun Baltzersen (N), Konsta Ojala (FIN), Oskar Nilsson (S), Kathrine Ærtebjerg (DK) og Terje Nicolaisen (N). Leder av Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, Hilde Lona, åpner utstillingen. Det blir også konsert med Alpaca Ensemble i konsertserien PB1898, nye kunstopplevelser i Bomuldsfabriken Kunsthall, kl 14. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Bomuldsfabriken Kunsthall og Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen. Kuratorer er Arild H. Eriksen, leder av Nordisk Kunstnarsenter og Harald Solberg, leder av Bomuldsfabriken Kunsthall. Utstillingen er ikke kuratert i en spesiell retning, men kunstnerne er invitert til å jobbe videre med sitt kunstnerskap på en individuell og fri måte. Felles for kunstnerne, er at de alle har fått tilbud om opphold ved Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen.

Formålet med utstillingen er å lage et nordisk møte mellom fem kunstnere som – i tillegg til at de fremstår med markante og selvstendige stemmer – bl.a. har det til felles at de jobber innenfor et figurativt ladet formspråk. Menneskefiguren spiller ofte en vesentlig rolle i deres arbeider, i et uttrykk mot det narrative, med symbolske betydninger og metaforer. De jobber hovedsakelig i den todimensjonale flaten og benytter seg av medier som tegning, maleri og grafikk.

Idun Baltzersen (1987) er den yngste av kunstnerne. Hennes foretrukne medium er tresnittet; og da så vel det trykte bildet som trykkplaten selv som selvstendig kunstnerisk verk. Motivene er ofte unge jenter som fremstår i noe som kan oppfattes som et skjørt psykisk rom. Hun produserer også omfattende serier med tegninger som hun samler i tykke bøker. Ideene og motivene har gjerne populærkulturelle referanser hentet fra internett. Uansett format og medium gir Baltzersen sine bilder en egen urolig poetisk touch konstituert av hennes særegne formspråk.

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen er en norsk institusjon, finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å fremme det nordiske kunstfaglige samarbeidet. Senteret er åpent for billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter og designere. Tverrfaglighet er et stikkord for virksomheten. Kunstnere som får tildelt opphold, mottar stipend og reisetilskudd.

More information:
www.bomuldsfabriken.no
www.nkdale.no

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be open regular hours until further notice. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden, and ask our visitors to do the same. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com