Idun Baltzersen et al.

Alma Night of the Arts

5.12 2019–1.4 2020

Alma Night of The Arts

Together with Andréhn-Schiptjenko, we have installed new works by Idun Baltzersen, Mark Frygell and Xavier Veilhan in their premises.

Location: Alma, Nybrogatan 8, Stockholm
www.thisisalma.com

Idun Baltzersen (b. 1987 in Trondheim, Norway) is educated at the School of the Arts in Bergen and Konstfack in Stockholm. Since her graduation in 2014 she lives and works in Stockholm. She works across borders, monumentally and spatially with drawing and graphics in different forms - on paper, fabric and wood. The new works on display at Alma are assemblies where she has used parts from her graphic work process. Wood and linoleum boards that have been machined with knives and chisels to function as originals have, after use, been sawn and painted to be assembled into new images.

More information about Idun Baltzersen
www.idunbaltzersen.com

By appointment only – To view the exhibition, more information and pictures of the works, contact Gallery Magnus Karlsson: info@gallerimagnuskarlsson.com

Svenska: 

Alma Night of The Arts

Tillsammans med Andréhn-Schiptjenko har vi installerat nya verk av Idun Baltzersen, Mark Frygell och Xavier Veilhan i deras lokaler.

Plats: Alma, Nybrogatan 8, Stockholm
www.thisisalma.com

Idun Baltzersen (f. 1987 i Trondheim, Norge) är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstfack i Stockholm. Sedan sin examen 2014 bor och arbetar hon i Stockholm. Hon arbetar gränsöverskridande, monumentalt och rumsligt med teckning och grafik i olika former – på papper, tyg och trä. De nya verken som visas på Alma är assemblage där hon använt sig av delar från sin grafiska arbetsprocess. Trä- och linoleumskivor som bearbetats med kniv och stämjärn för att fungera som original, har efter användandet sågats sönder och bemålats för att sättas samman till nya bilder.

Mer information om Idun Baltzersen
www.idunbaltzersen.com

Öppet endast efter överenskommelse – För visning av utställningen, mer information och bilder på verken kontakta Galleri Magnus Karlsson: info@gallerimagnuskarlsson.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com