Idun Baltzersen

Idun Baltzersen

1.8–30.9 2017, Körsbärsgården, Gotland, Sweden

In Swedish only:

Körsbärsgården presenterar Idun Baltzersen

Idun Baltzersen hör till unga som i sommar visas på Körsbärsgården (född 1987) och finns från tisdag 1 augusti till 24 september i Konsthallens Stora sal.
Född i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm där hon för några år sedan tog sin Master vid Konstfack, har hon redan etablerat sig bland de främsta i sin generation med viktiga utställningar på Konstakademien, Moderna Museet i Malmö, Uppsala Konstmuseum och Magnus Karlsson Gallery. Hon fick 2016 Konstakademiens stipendium ur Bernadotteprogrammet.
Konsthallen visar Panorama, en snäckformad installation av tretton karvade plywoodkivor i stort format, originalen till hennes träsnitt samt en jätteduk med collage av tryckta träsnitt av hopsydda motiv.

” Mitt panorama består av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kom­mer att leva. I mina collage och kombinationer är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.
Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linoleumsnitt eller teckning. Storleken är viktig, och gärna monumental. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och träflisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.
Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Det kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop många tryck till collage, där tryck från samma stock återkommer flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen”.

-Idun Baltzersen

More information:
www.korsbarsgarden.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be open regular hours until further notice. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden, and ask our visitors to do the same. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com