Idun Baltzersen

Lindell grant 2018

Grafiska Sällskapet, Stockholm, Sweden

Congratulations to the artists Idun Baltzersen and Eric Saline for the Lindell grant 2018!

The scholars are awarded SEK 110,000 each, and it is Sweden's largest scholarship for artists working with printmaking. The ceremony took place on Saturday, January 12, at Grafiska sällskapet in Stockholm.

This year's scholars are both artists with formal printmaking education. Based on tradition and craftsmanship, they have developed distinctive methods and strong imagery. Artistry that demonstrates the technically extensive potential of printmaking and the position within contemporary art.

Ann-Margret Lindell generously endorsed Grafikens Hus Vänner and after her passing away the scholarship was established, with the aim of promoting the evolvement of young artist working with printmaking. The scholarship for 2018 is divided, for the first time, between two scholars. The jury who nominate the scholars has a wide range of experience in contemporary printmaking.

More info:
www.grafikenshus.se

Svenska: 

Grattis till konstnärerna Idun Baltzersen och Eric Saline för Lindell-stipendiet 2018!

Stipendiaterna tilldelas vardera 110 000 kronor och det är Sveriges största stipendium för konstnärer som arbetar med grafik. Utdelningen ägde rum lördagen 12 januari hos Grafiska sällskapet i Stockholm.

Årets stipendiater är båda konstnärer med formell grafisk utbildning. Utifrån tradition och hantverksskicklighet har de utvecklat särpräglade metoder och starka bildspråk. Konstnärskap som visar på grafikens tekniskt omfattande potential och ställning inom den samtida konsten.

Ann-Margret Lindell testamenterade generöst till Grafikens Hus Vänner och efter hennes död instiftades stipendiet, i syfte att främja unga grafikers utveckling. Stipendiet för 2018 delas, för första gången, mellan två stipendiater. Juryn som väljer stipendiaterna har en bred erfarenhet inom den samtida grafiken.

Mer information:
www.grafikenshus.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be open regular hours until further notice. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden, and ask our visitors to do the same. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com