Idun Baltzersen

Dialog i teckning

27.5–16.8 2017, Uppsala Konstmuseum, Sweden

From Pressrelease (in Swedish only):

Idun Baltzersens teckning och grafik verkar i det stora formatet. Unga kvinnor – hjältinnor och martyrer, i munkjackor och Converse-skor – ristas och tecknas fram. I utställningen går denna motivvärld i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp från Uppsala konstmuseums samlingar. I fläcken, den runda formen, har Tillberg låtit materialet och slumpen skapa motivet – i figuration formas rörelse och riktning. Detta blir utgångspunkt för ett teckningsmöte över generationerna, en scenografi i kol, grafik och tusch som organiskt får växa fram i rummet. Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim och bor i Stockholm. Peter Tillberg var verksam som målare, tecknare, skulptör och scenograf 1946–2016.

Participating artists:
Idun Baltzersen & Peter Tillberg

More information:
www.konstmuseum.uppsala.se

Upcoming Exhibition

Petra Lindholm

Fever

11.1—8.2 2020

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

Opening Hours during Gallery Weekend Stockholm November 16–17:
Saturday and Sunday 12–6 pm!

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com