Jeff Olsson

Jeff Olsson & Joakim Ojanen

23.1–6.3 2016, Passagen Linköpings konsthall, Linköping, Sweden

From Press Release (in Swedish only):

Vi inviger årets första utställning på Passagen lördagen den 23/1 kl 13.00. Denna gång visar vi teckning, skulptur och måleri av Jeff Olsson (f 1981) och Joakim Ojanen (f 1985).

Jeff Olsson har i sina teckningar skapat en hemlighetsfull och symbolladdad bildvärld. Ofta återger han suggestiva skogs- och bergslandskap, gärna befolkade av människor hemmahörande i marginalen av den mänskliga gemenskapen. Joakim Ojanens färgrika motivvärld är fylld av märkliga figurer; människor, djur, personifierade grönsaker och en mängd andra föremål. Dessa befinner sig gärna i absurda, ibland närmast surrealistiska situationer.

Det kan tyckas vara en oväntad kombination att sammanföra tecknaren Olsson med skulptören och målaren Ojanen, då de i sina konstnärliga uttryck skiljer sig mycket från varandra. Olikheten dem emellan är dock inte fullständig. Den som tar sig tid att studera deras verk kan upptäcka gemensamma beröringspunkter. En sådan är att det i deras motivvärldar – utanför det uppenbara – verkar pågå någonting outtalat som vi inte riktigt kommer åt eller kan sätta fingret på.

Enligt författaren och nobelpristagaren VS Naipaul är skillnaden mellan vetenskap och konst att det förra lär oss att förstå universum medan det senare lär oss att förstå oss själva. En intressant teori som verkar stämma in väl på konstnärerna Olsson och Ojanen. Med sina hemlighetsfulla bildvärldar bjuder de oss på en spännande resa i vårt eget inre universum.

Mer information: www.linkoping.se

Läs recension på:
www.corren.se
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com