Jens Fänge

Drömmarna

7.2–1.4 2018, Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden

Bonniers Konsthall opens the 2018 spring season with the most comprehensive solo exhibition of artist Jens Fänge. Fänge works with paint and assemblage and has occupied an esteemed position in the Swedish art world for quite some time. His work has recently received international attention. Drömmarna (The Dreams) focuses on his more recent production, a style characterised by the artist’s inclination to allow the paintings to extend beyond the canvas and into the room. Specifically for this exhibition Jens Fänge has created a new series of artworks that challenge and play with the architecture of Bonniers Konsthall. The exhibition will also include a number of earlier pieces, the oldest dating back to 1996.

When Fänge first arrived on the scene in the mid-90s, he did so with paintings populated by surrealistic imagery, often referencing popular culture and pop art. More recently Fänge has employed media other than painting, delving into the realm of assemblage, a 3-D collage technique in which he utilises textiles, paint, wood, and found objects to encroach into the room. Wallpaper with references to mural paintings creates backdrops onto which the works and sometimes found objects are placed. A shifting image world emerges, with the artworks entering and exiting one another.

When I painted on canvas, I often taped small drawings directly onto the background to try out various compositions. I cut out figures in Masonite and glued them to the paintings. Eventually the work continued outside the confines of the canvas. Rather seamlessly, the same idea or method could extend out into the entire room, with the walls serving as the backdrop. The original one-dimensional paintings suddenly became parts of a larger picture. –Jens Fänge

Fänge’s paintings often depict a dreamlike or frozen moment in time, where all activity appears to have suddenly stopped. The dreamlike essence is fortified as figures and objects reappear and evolve. A series may present us with a certain character in the same position in various contexts. Or the same geometric pattern represented in different materials, thus creating a deliberate shift in the object’s meaning and function. We walk away from Fänge’s art with clues and ponderings, a sense that something has happened, yet are granted no clear answer of what that something was.

Drömmarna (The Dreams) challenges the viewer’s relationship to scale and perspective through Fänge’s way of alternating between small and large gestures. His monumental new work Theme for Shared Rooms (2018), a fifteen-meter-long section of wallpaper, will also be seen from outside the gallery, making it possible for passers-by to glimpse into his world, with it’s added layer of the gallery visitors as part of the piece.

More information:
www.bonnierskonsthall.se
Joanna Persman in SvD (in Swedish only)
Swedish television about the exhibition (start at 08:11) (in Swedish only)
Bo Madestrand in DN (in Swedish only)
Susanna Slöör at Omkonst.com (in Swedish only)
Magnus Bons at konsten.net (in Swedish only)
Nils Forsberg in Expressen (in Swedish only)

Svenska: 

Bonniers Konsthall har glädjen att inleda vårsäsongen 2018 med den hittills mest omfattande separatutställningen av konstnären Jens Fänge (f. 1965). Fänge har länge innehaft en plats som en av Sveriges mest uppskattade konstnärer och på senare år har hans konst även blivit uppmärksammad internationellt. Drömmarna fokuserar på de senare årens produktion, där Jens Fänge låtit måleriet lämna duken för att ta plats i rummet. Speciellt för utställningen har Jens Fänge skapat en serie nya verk som i rummen utmanar och leker med Bonniers Konsthalls arkitektur. Utställningen presenterar även ett urval äldre verk från 1996 och framåt.

Jens Fänge uppmärksammades i mitten av 1990-talet, då med ett måleri som bottnade i en surrealistisk bildvärld, inte sällan med referenser till populärkultur och popkonst. På senare år har han gått från det rent måleriska till assemblage, en tredimensionell collageteknik där han med hjälp av textil, färg, trä och objekt gör ingrepp i rummet. Motivtapeter som skulle kunna liknas vid muralmålningar skapar kulisser som målningar och ibland även hittade föremål placeras på. Fram träder en glidande bildvärld där verken går in i och ut ur varandra.

När jag målade på duk använde jag ofta små teckningar som jag tejpade på underlaget för att testa olika kompositioner. Jag provade att såga ut figurer i masonit och fästa dem på målningen. Sedan var det som om arbetet bara kunde fortsätta utanför målningens ramar. Ganska sömlöst gick det att tillämpa samma idé eller metod i hela rummet och att använda själva väggen som målarduk. De ursprungliga platta målningarna blev plötsligt delar i ett större motiv. - Jens Fänge

Målningarna visar ofta ett drömlikt eller fruset ögonblick där aktiviteten plötsligt verkar ha avstannat. Det drömlika förstärks när figurer och objekt återkommer och utvecklas, inte bara i nuet utan också över tid. I en serie verk kan vi möta en karaktär, i samma position fast i olika sammanhang. Eller samma geometriska mönster utfört i olika material. Det skapar en varsam förskjutning av objektets betydelse och funktion. På detta sätt lämnas vi i Fänges konst med antydningar och mysterier. Vi anar att något har hänt, men får inga tydliga tecken på vad.

I Drömmarna arbetar Fänge omväxlande med stora och små gester, och på så sätt utmanas betraktarens förhållande till skala och perspektiv. Det nya monumentala verket Theme for Shared Rooms (2018), en femton meter lång motivtapet, är synlig genom konsthallens glasfasad som vetter mot Torsgatan. På så sätt får förbipasserande möjlighet att beskåda Fänges bildvärld med konsthallens besökare som ytterligare en dimension i verket.

Mer information:
www.bonnierskonsthall.se
Joanna Persman i SvD
Ingela Lind på Kulturnyheterna (spela fram till 08:11)
Bo Madestrand i DN
Susanna Slöör på Omkonst.com
Magnus Bons på konsten.net
Nils Forsberg i Expressen

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com