Jens Fänge et al.

Mot en annan värld / Towards Another World

30.10 2021–13.2 2022, The Gothenburg Museum of Art, Sweden

From press release:
In autumn 2021, the Gothenburg Museum of Art presents an exhibition featuring cutting edge artists in Sweden at the turn of the millennium. The anniversary exhibition Towards another world celebrates the power of art to conceive and create other worlds.

In a curated selection of Stena Foundation culture scholars from the past twenty-five years, the exhibition Towards another world. 25 years of Swedish contemporary art – Sten A Olsson’s culture scholarships mirrors a dynamic period in Swedish art, with many layers of meaning. The presentation comprises both older works and newly produced art in a variety of media and artistic expressions. Paintings, sculptures, textiles, moving images and site-specific installations create a complex whole, which gives equal priority to both the art historical overview and the individual development of each artist.

The exhibition is divided into three sections. Each of the three rooms aims to gather works that can be considered to reflect different attitudes towards art, and which share a visual or thematic kinship. The retrospective Towards another world is part of the 25th anniversary of the Stena Foundation.

Curator: Magnus af Petersens
Magnus af Petersens is an independent curator and writer. He has held the position of Director at Bonniers Konsthall, Senior Curator and Head of Collection at Moderna Museet, and Chief Curator at the Whitechapel Gallery in London. He was the curator of the Nordic Pavilion at the Venice Biennale in 2011 and free-lance curator of In the Pupil of the Panther at Lunds Konsthall.

Participating artists: Katarina Andersson, Lotta Antonsson, Jonas Dahlberg, Nathalie Djurberg/Hans Berg, Andreas Eriksson, Jens Fänge, Hilda Hellström, Henrik Håkansson, Axel Karlsson Rixon, Kent Lindfors, Jenny Magnusson, Mandana Moghaddam, Ida-Lovisa Rudolfsson and Jörgen Svensson.

For more information:
www.goteborgskonstmuseum.se

Svenska: 

Från pressrelease:
Välkommen till vernissage lördagen den 30 oktober kl 14.

Hösten 2021 välkomnar Göteborgs konstmuseum till en utställning med konstnärer i framkanten inom svensk samtidskonst runt sekelskiftet. Jubileumsutställningen Mot en annan värld är en hyllning till konstens förmåga att föreställa sig och skapa andra världar.

I ett curerat urval av Stenastiftelsens tjugofem års kulturstipendiater speglar utställningen Mot en annan värld. 25 år av svensk samtidskonst – Sten A Olssons Kulturstipendium en dynamisk och mångbottnad period av svensk konsthistoria. Presentationen består av både äldre verk och nyproducerade alster, där ett stort antal medier och konstnärliga uttryck kommer till uttryck. Måleri, skulptur, textil, rörlig bild, fotografi och platsspecifika installationer skapar en komplex helhet, där både den konsthistoriska överblicken och det enskilda konstnärskapets utveckling uppmärksammas i lika hög utsträckning.

Utställningen visas i tre avdelningar. Vart och ett av de tre rummen är tänkta att samla verk som kan anses spegla olika förhållningssätt till konsten, med visuella eller tematiska släktskap. Retrospektivet Mot en annan värld är en del av Stenastiftelsens 25-årsjubileum.

Curator: Magnus af Petersens
Magnus af Petersens är oberoende curator och skribent. Han har tidigare arbetat som Konsthallschef för Bonniers Konsthall, Senior Curator, Head of Collection för Moderna Museet och Chief Curator för Whitechapel Gallery i London. Han var curator för Nordiska Paviljongen i samband med Venedigbiennalen 2011 och frilanscurator för I panterns pupill, på Lunds Konsthall.

Medverkande konstnärer: Katarina Andersson, Lotta Antonsson, Jonas Dahlberg, Nathalie Djurberg/Hans Berg, Andreas Eriksson, Jens Fänge, Hilda Hellström, Henrik Håkansson, Axel Karlsson Rixon, Kent Lindfors, Jenny Magnusson, Mandana Moghaddam, Ida-Lovisa Rudolfsson och Jörgen Svensson.

För mer information:
www.goteborgskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com