Jens Fänge et al.

Upptäcktsfärder, Lars Göran Johnssons samling

24.1—17.5 2020

Explorations
Lars Göran Johnsson Collection

Jens Fänge takes part in a group exhibition at Turku Art Museum.

From press release:
Explorations showcases the collection of more than 500 works of art donated to the Turku Art Museum by doctor of medicine and surgery Lars Göran Johnsson (b. 1930, Tampere). Divided into thematic sections that express the character of the collection, the exceptionally large exhibition fills both floors of the museum and features modernist classics and top names of contemporary art.

A bold and multifaceted whole that bears the mark of its creator, the collection reflects Johnsson’s life and his interest in current events and trends. Although Johnsson made his first art purchases in the early 1950s, he did not identify as a collector until the past ten years or so. His art acquisitions are motivated and steered, above all, by aesthetic enjoyment. Non-figurative art, and concretism especially in all its forms, has been close to Johnsson’s heart through the decades. Matti Kujasalo, one of the lodestars of the collection, has been joined by such names as Swedish artist Jesper Nyrén and American classic Harvey Quaytman.

This exhibition also includes work by prominent Finnish artists such as Birger Carlstedt, Juhani Harri, Greta Hällfors-Sipilä, Ismo Kajander, Olli Lyytikäinen and Silja Rantanen. The Nordic perspective is represented by Olle Bærtling, Jens Fänge and Frida Orupabo, among others. Since the turn of the millennium, Johnsson’s acquisitions have focused heavily on the work of young expressionists, which provides an interesting contrast to the otherwise restrained character of the rest of the collection. This side of the collection is represented, among others, by Johanna Ehrnrooth, Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Anna Retulainen, Jyrki Riekki and Janne Räisänen.

Having always been interested in the art of transitional periods, Johnsson has lately extended his scope to include contemporary photography and sculpture as well. Of Finnish photographers, Ulla Jokisalo and Esko Männikkö are well represented in the collection, and the most recent acquisitions include architectural images by American photographer Grey Crawford. Johnsson’s passion for art history and architecture is evident also in many works acquired in other periods of his career as collector.

Donated to the Turku Art Museum in 2016, the Lars Göran Johnsson Collection is one of the most prestigious still-growing private collections in Finland. While further strengthening the existing focus on Nordic art in the Turku Art Museum collection, the extensive donation also opens up new perspectives on American and Central European art. Although the current exhibition showcases more than 150 works, most of the extensive donation awaits future shows at the museum.

Opening hours:
Tuesday—Friday 11 am—7 pm
Saturday—Sunday 11 am—5 pm

Aurakatu 26, 20100 Turku
Puh. 02 2627 100

For more information:
Turku Art Museum
Turku Art Museum, Explorations

Svenska: 

Upptäcktsfärder
Lars Göran Johnssons samling

Jens Fänge medverkar i en grupputställning på Åbo Konstmuseum.

Från pressmeddelandet:
Upptäcktsfärder presenterar med. och kir. dr Lars Göran Johnssons (f. 1930, Tammerfors) donationssamling på drygt 500 verk genom att ta fasta på dess centrala delområden. Utställningen, som är exceptionellt omfattande och fyller museets båda våningar, lyfter fram modernismens klassiker och de främsta namnen inom den nordiska nutidskonsten.

Den djärva och mångfasetterade utställningshelheten speglar donatorns personlighet och berättar också om hans olika levnadsskeden och hans intresse för tidens aktuella fenomen. Sina första konstanskaffningar gjorde Johnsson i början av 1950-talet, men han berättar att han upplevt sig som konstsamlare först under de senaste tio åren. Konstanskaffningarna har framförallt motiverats och orsakats av estetisk njutning. Genom alla decennierna har Johnssons hjärta klappat varmt för den icke-föreställande konsten och särskilt konkretismen i sina olika former står honom nära. En av samlingens fixstjärnor är Matti Kujasalo som fått sällskap av bland annat svensken Jesper Nyrén och den amerikanske klassikern Harvey Quaytman.

På utställningen visas också verk av betydelsefulla inhemska konstnärer, till exempel Birger Carlstedt, Juhani Harri, Greta Hällfors-Sipilä, Ismo Kajander, Olli Lyytikäinen och Silja Rantanen. Nordiska inslag är bland annat Olle Bærtling, Jens Fänge och Frida Orupabo. Under 2000-talet har Johnsson framförallt inköpt målningar av unga expressionister, vilket skapar en intressant kontrast till samlingens i övrigt återhållsamma allmänintryck. Denna riktning representeras på utställningen bland annat av Johanna Ehrnrooth, Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Anna Retulainen, Jyrki Riekki och Janne Räisänen.

Johnsson är intresserad av konsten under brytningstider och har på senaste tid vidgat sitt perspektiv till att omfatta också den nutida fotokonsten och skulpturkonsten. Av de finländska fotokonstnärerna är bland annat Ulla Jokisalo och Esko Männikkö väl företrädda i samlingen och till de nyaste anskaffningarna hör amerikanen Grey Crawfords arkitekturfotografier. Johnssons passionerade intresse för konsthistoria och arkitektur kommer också till synes i många andra verkanskaffningar från olika tider.

Lars Göran Johnssons samling, som donerades till Åbo konstmuseum år 2016, hör till de mest betydelsefulla, alltjämt växande privata samlingarna i vårt land. Den omfattande donationen förstärker Åbo konstmuseums fokuseringar på nordisk konst men öppnar också utblickar mot den amerikanska och mellaneuropeiska konsten. Trots att Upptäcktsfärder presenterar över 150 verk måste en stor del av den digra samlingen vänta på kommande utställningar.

Öppettider:
tisdag—fredag 11—19
lördag—söndag 11—17

Aurakatu 26, 20100 Turku
Puh. 02 2627 100

För mer information:
Åbo konstmuseum
Åbo konstmuseum, Upptäcktsfärder

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com