Jens Fänge

Stena 15

3.12 2011–19.2 2012, Göteborgs konstmuseum, Sweden

STENA 15
Sten A Olssons Kulturstipendium 1996 – 2011

Ett urval av de första 15 årens stipendiater i en utställning curerad av Sune
Nordgren. Utställningen presenterar åtta bildkonstnärer vars verk får bilda
nedslag i den samtida konsten. Följande konstnärer deltar: Monica Englund,
Jens Fänge, Annika von Hausswolff, Eva Hild, Jarl Ingvarsson, Maria Lindberg,
Mikael Olsson och Ola Åstrand. Utställningen har tillkommit på initiativ av
Stenastiftelsens styrelse i nära samarbete med Göteborgs konstmuseum.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com