Jeff Olsson & Carl Hammoud, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, Sweden

Some of the participating artists:

Ola Billgren, Dick Bengtsson, Carl Hammoud, Jeff Olsson, Mari Rantanen

From the pressrelease (in Swedish only):

Med verk ur den egna samlingen sätter Göteborgs konstmuseum fokus på romantiska stämningar i postmodernismen under 1900-talets sista decennier. Samtidigt som postmodernismen karakteriserats som en antiromantisk estetik har de konstnärer som rubricerats som postmoderna påfallande ofta arbetat med romantiska förebilder. En motsägelse som öppnar för intressanta reflektioner kring en omvälvande tid i svensk konsthistoria.

Ulf Lundin, Hasselblad Center, Göteborg, Sweden

Från Pressrelease:

Sedan mitten av 1800-talet har fotografin varit ett redskap för att definiera och kontrollera subjekt, men även bekräfta och synliggöra sällan skådade miljöer och individer. Urvalet av verk från Hasselbladstiftelsens samling i Framing Bodies belyser detta. Utställningen tematiserar olika fotografiska inramningar av kroppen utifrån perspektiven: övervakning; normöverskridning; arbete och kolonialt förtryck.

Galleri Magnus Karlsson at Frieze Art Fair, New York, USA

We are pleased to present new works by Mamma Andersson, Anna Bjerger, Jens Fänge and Charlie Roberts in our stand (#C28) at Frieze New York.

It is our second year at Frieze New York and we are the only Swedish gallery represented in the main section of the fair.

Please contact the gallery for more information. To contact us during the fair, please e-mail or call +46 708 106 906.

New Opening Days

Mamma Andersson m fl, Stephen Friedman Gallery, London, UK

For the month of May, Stephen Friedman Gallery becomes Galerie de l‘Epoque, a fictional gallery founded in Paris in 1948. An immersive experience takes visitors back to a period environment evoking the aesthetic of an earlier era, presenting European twentieth century masters and classical contemporary artists from America, Europe, Japan and South America. Picasso, Schwitters and Klee sit comfortably with the likes of Isa Genzken, Jiro Takamatsu and Gego.

Pages