Jockum Nordström & Dan Wolgers

Ej funktionstestad

15.10–4.12 2016, Karlskrona konsthall, Sweden

One day, I found a small painting by the shamefully underappreciated artist Lennart Rohde at an online auction. This painting caught my attention. Upon seeing this combination of information, which had so obviously not been tested for functionality. I doubled over with laughter and found the title to this exhibition. Ej funktionstestad (Untested).

For the artists Jochum Nordström and Dan Wolgers, there has never been any alternative to art, be it tested or not. The preliminary work and the actual completion of a piece of art remain necessary steps in the creative process. Each work of art is an ongoing rumination - something significant. Just what is ruminated upon or significant in a the piece is up to the beholder of the artwork to discover.

At the exhibition Ej funktionstestad, Jockum Nordström and Dan Wolgers are exhibiting sculptures and objects from the late 1980s up until today. The works in the exhibition are intended to reflect the idea of a dry, unadorned, humanist, historical and humorous Sweden – a kind of mental reflection of an average day which is also documented in printed form.

/Carl-Fredrik Hårleman, Curator

More information:
www.karlskrona.se

Svenska: 

En dag fann jag en liten målning av konstnären Lennart Rohde på en nätauktion, denna målning fångade min uppmärksamhet. Då jag läste igenom föremålsbeskrivningen och konditionsrapporten stod där ”Ej funktionstestad”. Jag vek mig dubbel av skratt och fann titeln till denna utställning.

För konstnärerna Jockum Nordström och Dan Wolgers har där inte funnits något annat alternativ än konsten. Arbetet inför och självaste avslutet med ett konstverk är och förblir en nödvändighet. Varje konstverk är ett påstående eller reflektion av något som är angeläget. Vad som reflekteras och vad som är angeläget är för oss betraktare att upptäcka.

Inför utställningen, Ej funktionstestad, på Karlskrona konsthall visar konstnärerna skulpturer och objekt från slutet av 1980 talet fram till idag. Verken är bestämda utifrån en idé om att spegla ett torrt, osminkat, humanistiskt, historiskt och humoristiskt Sverige. En slags mental reflektion av en vanlig dag som även dokumenterats i tryckt form.

/Carl-Fredrik Hårleman, Curator

Mer information:
www.karlskrona.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com