Jockum Nordström & Marcel Dzama

Donation Florence & Daniel Guerlain

20.9 2015–28.2 2016, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Sweden

Press release:
Donation Florence & Daniel Guerlain, Centre Pompidou, Paris

Florence and Daniel Guerlain have dedicated much of their lives to art. They have been building a large art collection with works by contemporary artists since the 1990s. In 2013, the couple donated 1,200 drawings to the Centre Pompidou art museum in Paris.

The Nordic Watercolour Museum has been given the privilege of choosing pieces from this unique trove of art. The selection
reflects the Guerlains’ unconditional approach to collecting: there is no theme here. On the contrary, the collection includes a multitude of moods, styles, expressions and techniques. The artists live and work in different corners of the world. World-famous names are combined with lesser known artists. Poetic strokes run parallel to political ones, while acute depictions of reality neighbour pure fantasy.

The exhibition presents a cross-section of contemporary art on paper and is produced in collaboration with Musée National d’Art Moderne – Centre de Création Industrielle – Centre Pompidou in Paris.

Participating Artists:
Rina Banerjee, Marc Bauer, Ulla von Brandenburg, Silvia Bächli, Erik Dietman, Mark Dion, Marlene Dumas, Marcel Dzama, Vidya Gastaldon, Huang Yong Ping, Leiko Ikemura, Frédérique Loutz, Thomas Müller, Jockum Nordström, Joyce Pensato, Pavel Pepperstein, Javier Pérez
Gerhard Richter, Yvan Salomone, Anne-Marie Schneider, José María Sicilia, Kiki Smith, Nancy Spero, Gert & Uwe Tobias, Jean-Luc Verna, Amelie von Wulffen, Troels Wörsel

More information:
akvarellmuseet.org

Svenska: 

Press release:
Donation Florence & Daniel Guerlain, Centre Pompidou, Paris

Florence och Daniel Guerlain har ägnat en stor del av sitt liv åt konsten. Sedan 1990-talet har de byggt upp en stor konstsamling med verk av samtida konstnärer. 2013 donerade paret 1200 teckningar till konstmuseet Centre Pompidou i Paris.

Nordiska Akvarellmuseet har fått privilegiet att välja bilder ur denna unika konstskatt. Urvalet avspeglar makarna Guerlains fria samlande. Här finns ingen röd tråd, tvärtom handlar det om en mångfald: uttryck, stilar, stämningar och tekniker. Konstnärerna lever och verkar i olika hörn av världen. Världskända namn blandas samman med mer anonyma. Poetiska stråk löper parallellt med politiska; skarpa verklighetsskildringar är grannar med fantasier.

Utställningen presenterar ett tvärsnitt av konsten på papper idag och produceras i samarbete med Musée National d’Art Moderne – Centre de Création Industrielle – Centre Pompidou i Paris.

Medverkande konstnärer:
Rina Banerjee, Marc Bauer, Ulla von Brandenburg, Silvia Bächli, Erik Dietman, Mark Dion, Marlene Dumas, Marcel Dzama, Vidya Gastaldon, Huang Yong Ping, Leiko Ikemura, Frédérique Loutz, Thomas Müller, Jockum Nordström, Joyce Pensato, Pavel Pepperstein, Javier Pérez
Gerhard Richter, Yvan Salomone, Anne-Marie Schneider, José María Sicilia, Kiki Smith, Nancy Spero, Gert & Uwe Tobias, Jean-Luc Verna, Amelie von Wulffen, Troels Wörsel

Mer information:
akvarellmuseet.org

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com