Jockum Nordström

One two three- come and see the children’s book

24.5–2.11 2014, Västerås Konstmuseum, Sweden

Picture book or readingbook- pictures tell and leads us into new or familiar worlds. Children’s books are an own artistic genre. They evoke memories and feelings of the majority of all generations. In One two three – we remember and recognize different artists´original works , but also discover new children’s book of pictures and artistic expression.
In this exhibition, we should remember and recognize the different classic original work , but also discover new children’s book of illustrations and artistic expression. The exhibition is aimed at all ages and will also include cartoons and many books to read and browse in. It also provides space for your own game in the world of books.
Among the participating artists are the Australian picture book illustrator Shaun Tan was awarded the Astrid Lindgren Memorial Award 2011 ( the Astrid Lindgren Memorial Award ) Pija Lindenbaum , Eva Lindström, Jockum Nordstrom and Stina Wirsén .
In cooperation with museum of Bror Hjorth.

More information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Svenska: 

Ett tu tre - kom och se BARNBOK

Pekbok, bilderbok eller kapitelbok – bilder berättar och leder in oss in i nya eller välkända världar. Barnbokens bilder är en egen konstnärlig genre. De väcker minnen och känslor hos de flesta i alla generationer. I Ett tu tre får vi minnas och känna igen olika barnboksillustratörers originalverk, men också upptäcka nya barnboksbilder och konstnärliga uttryck.

I Ett tu tre –kom och se BARNBOK, får vi minnas och känna igen genom olika barnboksillustratörers klassiska originalverk, men också upptäcka nya barnboksbilder och konstnärliga uttryck. Utställningen vänder sig till alla åldrar och kommer även att innehålla tecknad film och många böcker att läsa och bläddra i. Här ges även utrymme för egen lek i böckernas värld.

Ett tu tre – kom och se BARNBOK visar böckernas originalbilder. Vi möter både kända och alldeles nya som Eva Lindströms bilder till boken Vi är vänner som utkommer i september 2014, med bokrelease på Västerås konstmuseum den 20 september.

Barnbokens bilder i pekboken, bilderboken eller kapitelboken berättar och leder oss in i nya eller välkända världar. Barnboksbilden är konstnärligt självständig, men är kopplad till berättandet och ordet när vi tittar och läser, vuxen och barn tillsammans.

Eva Lindström, Pija Lindenbaum, Jockum Nordström och Stina Wirséns bildspråk är väl kända för många som läser bilderböcker.

Vid sidan av dessa tre välkända barnbokskonstnärer visar vi i utställningen originalen till Jockum Nordströms (född 1963, utbildad på Konstfack) senaste barnbok ”pop-up” boken Vart ska du? från 2013. Jockum Nordström är en av våra samtidskonstnärer som främst arbetar med teckning, collage och måleri. Under 1990-talet gjorde han tre böcker om figurerna Sailor och Pekka. I de klippta figurerna i den nya boken känner vi igen Jockum Nordströms konstnärskap i klipp och collage.

Mer information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com