Johanna Karlsson

Träd / Trees

9.3–12.5 2019, Konsthallen, Kulturens Hus, Luleå, Sweden

From press release (in Swedish only):

Vår planet förändras varje dag. Vår planet förstörs. Antalet levande organismer minskar drastiskt och mångfalden går förlorad. Enfalden breder ut sig i dess ställe.

En av de viktigaste lösningarna på vår tids klimatproblem som vetenskapen pekar ut är träden. I träden finns många nycklar till en rikare biologisk mångfald och ett bättre klimat. Träd har också en positiv effekt på människors välmående. Att se träd, att röra sig bland dem till fots eller på skidor, att klättra i dem, allt är bra. Att lyssna på träden, på naturen har också positiva hälsoeffekter på samma sätt som att lyssna på exempelvis klassisk musik.

Att se konst har samma effekter. Att se på konst som handlar om träd borde med andra ord vara bland det bästa man kan göra för hälsan. I utställningen får vi möta ett antal av landets främsta konstnärer som var för sig intresserat sig för träd och gestaltar detta på olika sätt och i olika tekniker.

Medverkande konstnärer: Ingela Ihrman, Malmö, Trinidad Carillo och Marie Holmgren, Göteborg, Johanna Karlsson och Birgitta Burling, Stockholm, Katarina Klingspor Ekelund och Inger Andersson, Värmdö, Gerd Aurell, Umeå och Victoria Andersson, Luleå.

More information:
www.kulturenshus.com

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com