Klara Kristalova

In Search of the Present

12.10 2016–08.1 2017, Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland

EMMA – Espoo Museum of Modern Art celebrates its 10th year by starting a new exhibition series In Search of the Present. The first exhibition immerses in current issues, as well as considerations on who we are and where we are going. The exhibition concept was inspired by the 1929 collection of essays by Olavi Paavolainen, an influential Finnish modernist writer and thinker, in which he discusses the essence of the modern human in the modern, changing world. His thinking offers astounding parallels to questions we are asking ourselves today.

Artworks by 22 international artists are displayed. The impressive collection of artworks curated by Pilvi Kalhama, Henna Paunu and Päivi Talasmaa consists of works produced by various media including sound art, spacial installations and commissioned works.

The first edition of the exhibition series explores the nature of human beings that inhabit a global digital world and their relationship to the environment, themselves and other human beings.

Artists:

David Altmejd
Berlinde de Bruyckere
Harun Farocki
Maria Friberg
Hannaleena Heiska
Camille Henrot
Berglind Jóna Hlynsdóttir
Sasha Huber
Artor Jesus Inkerö
Saija Kassinen
Yazan Khalili
Klara Kristalova
Elke Silvia Krystufek
Antti Laitinen
Jonathan Monk
Ben Okri
Erwin Olaf
Aza Shadenova
Elly Strik
Pascale Marthine Tayou
Anne Tompuri
Akram Zaatari

The first edition of the exhibition series explores the nature of human beings that inhabit a global digital world and their relationship to the environment, themselves and other human beings.

More information:
www.emma.museum/en

Svenska: 

EMMA – Esbo moderna konstmuseum inleder under sitt 10:e jubileumsår en ny utställningsserie På spaning efter nutiden. Under den första utställningen begrundar vi vad vi är, vart vi är på väg och vad som är aktuellt i dag. Inspirationskällan till utställningsserien är författaren och kulturtänkaren Olavi Paavolainens essäsamling (1929), i vilken Paavolainen begrundar den moderna människans tillvaro i en föränderlig, modern värld. Hans tankar har överraskande likheter med många frågor i dag.

I utställningen ingår verk av 22 internationella nutidskonstnärer. Den imponerande helheten av verk, vars kuratorer är Pilvi Kalhama, Henna Paunu och Päivi Talasmaa, omfattar konstverk av olika medier, inklusive audioverk, installationer i rummet och beställningsverk.

Konstnärer:

David Altmejd
Berlinde de Bruyckere
Harun Farocki
Maria Friberg
Hannaleena Heiska
Camille Henrot
Berglind Jóna Hlynsdóttir
Sasha Huber
Artor Jesus Inkerö
Saija Kassinen
Yazan Khalili
Klara Kristalova
Elke Silvia Krystufek
Antti Laitinen
Jonathan Monk
Ben Okri
Erwin Olaf
Aza Shadenova
Elly Strik
Pascale Marthine Tayou
Anne Tompuri
Akram Zaatari

Under den första utställningen studerar vi vilken slags människa som befolkar den globala digitala världen och vilket förhållande till omgivningen, sig själv och andra människor hen har.

Mer information:
www.emma.museum/sv

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com