Klara Kristalova

Transformations

17.10–1.11, Bästa Biennalen, Moderna Museet Malmö, Sweden

From Press Release:
As a part of Bästa Biennalen! Moderna Museet Malmö will open a specially curated smaller exhibition where visitors of all ages can be a part of art’s fantastic and unlimited world. To step into the Loading Dock will be like finding a clearing in an enchanted forest. The exhibition is called Transformations, and it features art that triggers interesting discussions about imagination, play, and life and death.

Bästa Biennalen! will run between October 17 – November 1 at around fifty venues in Skåne. Moderna Museet is head of the biennial.

More Information:
www.modernamuseet.se

Svenska: 

Som en del av Bästa Biennalen! öppnar Moderna Museet Malmö en specialcurerad utställning i ett mindre format där besökare i alla åldrar tillsammans kan ta del av konstens vidunderliga och obegränsade värld. Att kliva in i Lastkajen på museet ska vara som att hitta en glänta i en förtrollad skog. Utställningen heter Förvandlingar och här möter du konstverk som stimulerar till spännande samtal om fantasi och lek och om livet och döden.

Bästa Biennalen! pågår från 17 oktober till 1 november hos ett femtiotal arrangörer runtom i Skåne. Moderna Museet är huvudman för biennalen.

Mer information:
www.modernamuseet.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com