Klara Kristalova

Klara Kristalova, Bonniers Konsthall

25.4–29.6 2012, Bonniers Konsthall, Torsgatan 19, Sweden

Bonniers Konsthall is now opening the first larger solo exhibition with Swedish artist Klara Kristalova. Her ceramics sculptures, drawings and installations have a highly personal formal language that draws on commonly shared myths and fairytales. The childish is intertwined with dark gothic humor. A recurrent character is the young prepubescent girl that is cast in ceramic or bronze. Klara Kristalova embrace the somewhat Nordic cliché about deep forests and imaginative flora and fauna, but she injects it with a strong and unique narration.

The exhibition at Bonniers Konsthall will present a mix in between larger and smaller sculptures and drawings, textiles, paintings and sketches. The exhibition will be accompanied by a publication.

More information:
www.dn.se/kultur
www.svd.se/kultur
www.dn.se/
www.svd.se/kultur
www.omkonst.com
www.konsten.net
www.bonnierskonsthall.se

Svenska: 

Våren 2012 visar Bonniers Konsthall den första stora separatutställningen med svenska Klara Kristalova. Hennes skulpturer i keramik och teckningar har ett djupt personligt formspråk, men präglas också av myter och sagor som vi alla bär med oss och delar. Hennes figurer bär barnsliga drag, samtidigt som de besitter en mörk humor. En återkommande figur är den unga kvinnan, i gränslandet mellan barn och vuxen. Klara Kristalova omfamnar en kliché om ”det nordiska” med djupa skogar med ett fantasifullt och mystiskt växt- och djurliv, men hon fyller klichén med nya, samtida berättelser.

I sin utställning på Bonniers Konsthall visar Klara Kristalova en blandning av storskaliga och små skulpturer, många gjorda särskilt för utställningen. Hon visar också teckningar, skisser. Till utställningen publiceras en ny katalog.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com