Klara Kristalova

Djuret i människan – Människan i djuret

10.8–29.9 2019, Konsthallen Lokstallet, Strömstad, Sweden

Klara Kristalova, Ernst Billgren, Linn Fernström, Lotta Hannerz, Roland Persson, Amalia Årfelt
Opening August 10.

Ernst Billgren was largely alone in painting foxes, deer and swans in the early 1980s Swedish art scene. He did so, primarily, for an ironic and provocative purpose. Since then, a large number of artists have used animals as motifs in their art. The artists shown at the art hall Lokstallet all have their own entrances and preferences to the animals in their artistry. Realistic, surreal, naivist, like painting, sculpture, or readymades. The common thing is that they all strive for a strong poetic expression in their design.

www.stromstad.se

Svenska: 

Klara Kristalova, Ernst Billgren, Linn Fernström, Lotta Hannerz, Roland Persson, Amalia Årfelt
Vernissage 10/8

Ernst Billgren var i stort sett ensam om att måla rävar, rådjur och svanar i början av 1980-talets svenska konstliv. Han gjorde det, i första hand, i ett ironiskt och provocerande syfte. Sedan dess har ett stort antal konstnärer använt sig av djur som motiv i sin konst. De konstnärer som visas på Konsthallen Lokstallet har alla sina helt egna ingångar och preferenser till djuren i sitt konstnärskap. Realistiskt, surrealistiskt, naivistiskt, som måleri, skulptur, eller readymades. Det gemensamma är att de alla strävar efter ett starkt poetiskt uttryck i sin gestaltning.

www.stromstad.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com