Klara Kristalova

Klara Kristalova

1.9–3.2 2012, The Gothenburg Museum of Art, Sweden

From Press Release (in swedish)

Under hösten visar Göteborgs konstmuseum en stor separatutställning med svenska Klara Kristalova. Hennes teckningar och skulpturer i keramik har ett djupt personligt formspråk, men präglas också av myter och sagor som vi alla bär med oss och delar. En återkommande gestalt är den unga kvinnan, i gränslandet mellan barn och vuxen. I utställningen visas en blandning av storskaliga och små skulpturer ackompanjerade av ett flertal skisser, teckningar och akvareller.

For more information: www.konstmuseum.goteborg.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com