Klara Kristalova

The Death of Ceramics

26.8–1.10 2016, Hangmen Projects, Stockholm, Sweden

Curated by Stephen Mckenzie and Christian Sandell, co-curator Gerald James Heffernan

Participating artists:
Jakob Solgren, Maria Boij, Joakim Ojanen, MAgdalena NIlsson, Nacho Tatjer, Éva Mag, Kjell Rylander, Klara Kristalova, Haidar Mahdi, Veronica Brovall, Anton Alvarez, Charlotta Östlund and Per B Sundberg.

Opening - 26th August, 17.00 - 21.00

HangmenProjects presenterar the Death of Ceramics, en utställning där vi vill undersöka vilken roll keramiken har i konsten. Med det som utgångspunkt började vi se oss om efter konstnärer som använder sig av keramik. Ganska snart upptäckte vi olika kategorier av konstnärer som arbetar med keramik. Dels de som har en keramisk bakgrund och är utbildade vid exempelvis Keramik och Glas på Konstfack och som jobbar med keramik i sin konst. Sen har vi dem som kommer från konsthållet, alltså utbildade vid någon av landets konsthögskolor och som av olika anledningar jobbar med keramik. En annan kategori är konstnärer med keramisk bakgrund som valt bort keramiken och jobbar med andra uttrycksmedel i sin konst. Konstnärer med keramisk bakgrund och som fortfarande arbetar med keramik har haft svårt att hitta en plattform för att vissa sin konst. I och med sin keramiska bakgrund, blir man hänvisad till konsthantverksscenen, trots att man kanske inte alls ser sig själv som konsthantverkare utan snarare som konstnär.

På senare tid har dock en förändring skett och många gallerier har upptäckt keramiken och knutit konstnärer som arbetar med keramik till sig. Keramiken verkar ligga i tiden. Kanske är det så att det finns ett behov av en typ av konst där man ser tydliga spår av konstnärens arbete och där varje objekt är unikt. Inom konstvärlden har keramiken varit ett underdog-material som, om det används över huvud taget, ges ett nästan komiskt uttryck eller så används det som ett ironiskt, kitschigt material. Lera används också som skissmaterial eller som material för att modellera former som man tar form på och använder vid bronsgjutning. Alltså “riktiga” skulpturer. Det vi ser nu är att keramiken får stå för vad den är i större utsträckning.

The Death of Ceramics visar verk som vi tycker speglar det komplexa i samspelet mellan konst och keramik. Verk av konstnärer vars minsta gemensamma nämnare egentligen inte är keramiken utan mer ett sätt att förhålla sig till den, antingen genom att närma sig eller fjärma sig.

More information:
www.hangmenprojects.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com