Klara Kristalova

Hon väntar alltid (She is Always Waiting)

1.12 2013, Inauguration of public commissioned work, Falkenberg, Sweden

From Press Release (in Swedish):

Söndagen den 1 december kommer konstnärern Klara Kristalova till Falkenberg för att inviga sin skulpturgrupp "Hon väntar alltid" på Stortorget. Invigningsceremonin av konstverket på Stortorget startar kl. 15.00.

Klara Kristalova är en svensk konstnär med tjeckiska rötter född 1967. De senaste åren har hon haft stora internationella framgångar med utställningar på bland annat SITE, The Blood of a Poet på Nantesbiennalen och San Francisco Museum of Modern Art. Under nästa år kommer Klara Kristalova att vara aktuell med två nya utställningar i New York på Galerie Perrotin New York och Lehmann Maupin Gallery.

Om den konstnärliga utsmyckningen ”Hon väntar alltid”
2005 bjöd Falkenbergs kommun in fyra konstnärer och konstnärsgrupper att delta i en skisstävling för att skapa en konstnärlig utsmyckning till stadens största torg. Klara Kristalovas bidrag ”Hon väntar alltid” var det förslag som vann juryns hjärtan.

Modell av konstverket Hon väntar alltid
Klara har själv beskrivit sin skulpturgrupp som ”en liten magisk värld”. Hennes tanke har varit att platsen ska inbjuda till rörelse, lek och väntan och vara en kontrast till den övriga enklare torgbilden.

Juryns motivering från 2005 lyder:

”Stortorget får genom denna utsmyckning en egen karaktär i jämförelse med stadens övriga torg. Skulpturerna utanför... samverkar tillsammans med växtöarna till en tydlig mötesplats vilken inbjuder till såväl rörelse och lek som väntan. Genom förslaget upplevs torgets gång och parkeringsytor som en helhet. Det finns en öppenhet som medger flexibel användning. Konstnären har även valt en armatur Thylia som förstärker det organiska i det konstnärliga uttrycket. ”

I juryn ingick: Ingemar Johansson, Bill Andersson, Hans-Inge Sjögren, Ulla Rickardsson, Cecilia Malmgren, Gert Johansson, Inge Emanuelsson, Monica Rudqvist och Debbie Thompson.

”Hon väntar alltid” har fått vänta.
Trots att Klara Kristalovas skulpturgrupp levererades 2010 har det tagit ett par år innan den kunnat placeras på sin rätta plats i Falkenberg. Liljekonvaljen har under åren varit utlånad och bland annat gästspelat i en utställning på Tjörn. Ombyggnationen av Stortorget har skjutits fram i den kommunala budgetprocessen och arbetet med det nya torget inleddes istället först hösten 2012.

More information:
www.falkenberg.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com