Klara Kristalova

I love it! What is it?

4.10 2014–11.1 2015, Kulturhuset, Galleri 5, Stockholm, Sweden

From Press Release (in Swedish only):

Klara Kristalova, Ulf Rollof, Meta Isaeus Berlin, Olov Tällström, Carin Ellberg, Truls Melin och Marianne Lindberg De Geer – alla representerar de konstnärskap som tog sitt avstamp i det för konstscenen mytomspunna 80-talet. En tid då normen för vad en ”skulptur” skulle vara och se ut löstes upp.

Nu samlar Kulturhuset Stadsteatern sju konstnärer som låg i frontlinjen för det nya kreativa och korsbefruktande under 80- och 90-talen till en skulpturutställning där känslan och upplevelsen av verket kommer först. Först därefter frågan.

Lars O Ericsson var tidens tongivande konstkritiker som enligt Marianne Lindberg De Geer kunde ”hjälpa eller stjälpa ett konstnärskap med ett par streck av sin vassa penna”. Lars O Ericsson ger sin syn på 80- och 90-talets konstscen i en katalogtext för höstens skulpturutställning med rubriken ”När skulptur blev något mer”. Där skriver han bland annat:

”Innebörden av begreppet skulptur har under de senaste 60 åren inte bara förändrats utan direkt muterat. En gång i tiden var en skulptur en historiskt avgränsad genre med monumentet som paradigm. En skulptur var en tredimensionell, massiv kropp, helst placerad på en piedestal”.

”Redan på 1960-talet började detta paradigm att luckras upp av konstnärer som visade föga respekt för hävdvunna uppfattningar.”

”Det var först på 80- och 90-talet, det decennium där utställningen I ♥ IT! WHAT IS IT? i huvudsak rör sig, som skulpturen fräckt och vitalt överskriver detta paradigm och expanderar åt en rad olika håll, radikalt bortom en traditionell horisont. Den skulptur, eller kanske snarare objektkonst, som skapades under dessa decennier befann sig på ljusårs avstånd både från den klassiska skulpturens massiva, enhetliga kroppar och från den sena modernismens abstrakta, hemlösa (läs flyttbara) strukturer.”

Lars O Ericsson avrundar sin katalogtext: ”Efter dessa decennier är med andra ord ingenting längre sig likt i konstvärden”.

Vernissage den 4 oktober kl. 11–17. Fri entré hela dagen.

Kl. 14 Invigningstal Live-Acid med Martin Vogel

Dansperformance med Swedish Family

More information:
www.kulturhusetstadsteatern.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com