Klara Kristalova

Dikt och tanke

13.6–22.8 2020 Lidköpings konsthall, Lidköping, Sweden

From the Press Release:
Klara Kristalova's fantastic sculptures and drawings brings to life thoughts of fairy tales, myths and dreams. In her imagery, there is a mix between innocence and vulnerability, often with young women as recurring motifs.

More information: Lidköping.se

Svenska: 

Från presstext:
Klara Kristalovas fantastiska skulpturer och teckningar för tankarna till sagor, myter och drömmar. I hennes bildvärld återfinns en blandning mellan oskuldsfullhet och utsatthet, ofta med unga kvinnor som återkommande motiv.

Mer information: Lidköping.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com