Klara Kristalova

Dikt och tanke

13.6–22.8 2020 Lidköpings konsthall, Lidköping, Sweden

From the Press Release:
Klara Kristalova's fantastic sculptures and drawings brings to life thoughts of fairy tales, myths and dreams. In her imagery, there is a mix between innocence and vulnerability, often with young women as recurring motifs.

More information: Lidköping.se

Svenska: 

Från presstext:
Klara Kristalovas fantastiska skulpturer och teckningar för tankarna till sagor, myter och drömmar. I hennes bildvärld återfinns en blandning mellan oskuldsfullhet och utsatthet, ofta med unga kvinnor som återkommande motiv.

Mer information: Lidköping.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com