Klara Kristalova

Up in Smoke / Upp i rök

14.5–18.6 2020

The exhibition ’Up in Smoke’ by Klara Kristalova will open without a reception on Thursday May 14. The gallery will be open regular hours if the situation does not change. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors be allowed in the gallery. We therefore ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions. Visit our website or follow us on social media for up to date information.

--

We are pleased to present Klara Kristalova’s sixth solo exhibition at the gallery. The exhibition Up in smoke presents new works in various techniques and materials – stoneware, porcelain, watercolour, collage, bronze and neon.

”I wanted to give the exhibition a crazier mix. Increase the width. Liberate myself a little. Create more opportunities. I felt cornered and feel a little less cornered now.
This exhibition is to a large extent about my fear of aging. About getting tired and ugly and how to relate to that. About the ambivalence of everything and what we cannot see and understand while it is ongoing.”

In previous exhibitions, Klara Kristalova has often worked with scenographic presentations where the various works are linked together as one installation – a group of works placed on a wooden jetty, a long dining table with ceramics or as in the previous exhibition at the gallery, a tower-like wooden structure titled The Castle. In the upcoming exhibition, the idea has instead been to highlight the individual sculptures and give them their own space and context.

Up in Smoke presents works in stoneware and porcelain together with sculptures in mixed media, bronze and neon. The exhibition also contains a number of watercolours and collages, which are now given more space. It was, among other things, the interest in watercolour and its qualities that originally led Kristalova to the glazed ceramics. In the second room of the gallery a six-meter-long frieze of watercolors, portraying different phases of life, is presented from wall to wall. A central work in the exhibition that relates to aging and the fixation on youth and beauty.

The works of Klara Kristalova often describe transformations of various kinds. She is interested in transitional stages between childhood and adulthood, man and nature, dream and reality. The largest sculpture in the exhibition, The Cloud, is also about a transformation. The work, which could have the same title as the exhibition, depicts a person who literally goes up in smoke. However, the cloud itself also resembles the shape of a gray pupa, suggesting rebirth and new beginnings.

--

Klara Kristalova, b.1967 in Prague, lives and works outside of Norrtälje, Sweden. She studied at The Royal Institute of Art, Stockholm (1988–1993). Kristalova established herself with a number of exhibitions and public commissions in Sweden before her international recognition in the late 2000s. She has since then exhibited at galleries and museums around the world including solo exhibitions at Site Santa Fe, USA (2009), SFMoMA, San Francisco, USA (2011), Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden (2012), Göteborgs Konstmuseum, Sweden (2013), Västerås Konstmuseum, Sweden (2013), Norton Museum of Art, West Palm Beach, USA (2015) and Gl Strand, Copenhagen, Denmark (2017). She is represented in public collections including Moderna Museet, Stockholm, Broad Art Museum, USA, FNAC, Paris, France, EMMA, Espoo, Finland, Norton Museum of Art, USA. Currently she is one of the artists in the exhibition Signature Women at Artipelag outside Stockholm.

--

Please contact the gallery for information and visuals.

Gallery Hours:
Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm, Sweden

Svenska: 

Utställningen ’Upp i rök’ av Klara Kristalova öppnar utan vernissage torsdagen den 14 maj och pågår t.o.m. 18 juni. Galleriet kommer då att ha ordinarie öppettider om situationen inte förändras. Vi önskar att du som besökare precis som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma om du är sjuk. Under våra öppettider kommer max 10 personer att kunna se utställningen samtidigt. Vi ber er därför att ha överseende med att väntetid kan uppstå vid vissa tillfällen. Besök vår hemsida eller följ oss på sociala medier för aktuell information och eventuella förändringar.

--

Vi har glädjen att presentera Klara Kristalovas sjätte separatutställning på galleriet. I utställningen Upp i rök visas nya arbeten i olika tekniker och material – keramik, akvarell, collage, brons och neon.

”Jag ville ge utställningen en galnare blandning. Öka vidden. Befria mig lite. Skapa fler möjligheter. Jag kände mig trängd och känner mig lite mindre trängd nu.
Den här utställningen handlar till en ganska stor del om min rädsla för åldrandet. Om att bli trött och ful och hur jag ska förhålla mig till det. Om ambivalensen i allt och det vi inte kan se och förstå medan det pågår.”

I tidigare utställningar har Klara Kristalova ofta arbetat med scenografiska presentationer där de olika verken länkats samman till en helhet – en grupp verk placerade på en brygga ut i rummet, en långt dukat bord med keramik eller som på senaste utställningen på galleriet, en tornliknande träkonstruktion som hon kallade Slottet. I den nya utställningen har tanken istället varit att lyfta fram de individuella skulpturerna och låta dem få sitt eget utrymme och berättelse.

I Upp i rök presenteras verk i stengods och porslin, men även skulpturer i blandteknik, brons och neon. Utställningen innehåller också ett flertal akvareller och collage, som nu tillåts ta större plats. Det var bland annat intresset för akvarellen och dess egenskaper som ursprungligen ledde Kristalova till den glaserade keramiken som senare blev hennes signum. I galleriets andra rum presenteras en sex meter lång fris av sammansatta akvareller som beskriver olika faser i livet. Ett centralt verk i utställningen som kan kopplas till åldrande och samhällets fixering vid ungdom och skönhet.

Klara Kristalovas konst kan sägas beskriva förvandlingar av olika slag. Hon intresserar sig för övergångsfaser mellan barndom och vuxenliv, människa och natur, dröm och verklighet. Utställningens största skulptur, Molnet, handlar också om en transformation. Verket, som skulle kunna ha samma namn som utställningen, skildrar en person som bokstavligen går upp i rök. Själva molnet har dock även formen av en grå puppa, vilket antyder en pånyttfödelse i ny skepnad.

--

Klara Kristalova, f.1967 i Prag, bor och arbetar utanför Norrtälje. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (1988–1993). Kristalova etablerade sig med ett flertal utställningar och utsmyckningar i Sverige innan hon fick ett internationellt genombrott i slutet av 2000-talet. Hennes konst har vistats på gallerier och museer i hela världen och har fått stor uppmärksamhet. Separatutställningen på Bonniers Konsthall 2012 innebar att den breda publiken upptäckte hennes konstnärskap. Just nu är hon även aktuell som en av konstnärerna i utställningen Signature Women på Artipelag utanför Stockholm.

--

Kontakta galleriet för mer information och bilder.

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Vi erbjuder enskilda visningar tisdag–fredag kl. 17.00–18.00.
Kontakta galleriet för att boka in en dag som passar er.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

--

Läs Susanna Slöörs recension på Omkonst
Läs Windy Fur Rundgrens recension på Konsten
Läs Joanna Persmans recension i SvD
Läs Sebastian Johans recension i Dagens Nyheter
Lyssna på Kulturnytt i P1 med ett inslag om bl.a. Klara Kristalovas utställning (06:30)

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com