Klara Kristalova

Klara Kristalova

23.3—2.6 2013, Västerås Konstmuseum, Sweden

Many contemporary artists employ techniques which have traditionally been associated with handicraft rather than visual arts. Some express themselves through textiles, while others choose to work in ceramics and clay.

The artist Klara Kristalova, born in 1967, often works with glazed stoneware sculptures. Her art is characterised by a personal idiom with references to fairytales, myths and popular culture. With at times dark humour she depicts the fragility of youth and the worlds of children and animals. An adolescent woman is a recurring motif in many of her sculptures. Another frequently occurring figure is half human, half animal. Klara Kristalova’s art could be placed in a Nordic tradition, with its proximity to deep forests, animals and vegetation, and into this tradition she infuses her own contemporary stories.

The exhibition Klara Kristalova includes both large and small sculptures, as well as sketches, drawings and watercolours, covering the entire working process, from sketch to finished work. The exhibition is produced by Bonniers Konsthall.

More information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Svenska: 

Många av dagens samtidskonstnärer använder tekniker som traditionellt inte har förknippats med konst, utan snarare gränsar till konsthantverket. Några uttrycker sig genom textil medan andra väljer att arbeta med keramik och lera.
Konstnären Klara Kristalova, född 1967, arbetar oftast med skulptur i glaserad keramik. I hennes verk finns ett personligt formspråk med referenser till sagor, myter och populärkultur. Med en stundtals mörk humor skildras ungdomens skörhet eller barnets och djurens värld. En ung kvinna på väg att bli vuxen är ett återkommande motiv i många av hennes skulpturer. En annan återkommande figur är till hälften människa, till hälften djur. Klara Kristalovas konst kan placeras i en nordisk tradition, med en närhet till en fantasifull djur- och växtvärld. Samtidigt laddar hon traditionen med sina egna samtida berättelser.

VERNISSAGE Lördag 23.3 kl 14
Välkommen på vernissage för vårens stora utställning. Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet inviger utställningen. Konstnären Klara Kristalova närvarar.

Mer information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com