Lars Arrhenius

Konvention och attityd. Ett urval av Kjell Strandqvists elever 1986–1996

15.2–23.3 2014, Konstakademien, Studion

En självklart viktig del av Konstakademiens historia är utbildningen. Banden mellan ledamöter, professorer, lärare och elever är starka och många, även om ansvaret för Kungl. Konsthögskolans verksamhet formellt övergick till staten år 1978. Det vill Konstakademien manifestera genom att inleda en serie utställningar utifrån elevkretsarna kring ”Mejans ” professorer. Traderingen mellan generationer, det personliga mötet och goda samtalet är en unik form av kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. Den långa kedjan av möten har format och formar konstnärerna och det rika konstliv vi har i Sverige. Först ut att samla ett urval av en krets före detta elever är Kungl. Konsthögskolans em. professor i teckning, Kjell Strandqvist.

Medverkande utställare:
Lars Arrhenius, Hillevi Berglund, Eva Maria Ern, Ulf Holgersson, Anders Jansson, Karin Maria Jönsson, Gunnar Larsson, Ebba Matz, Martina Müntzing, Karin Ohlin, Björn Stampes, John Stenborg, Martin Ålund

Mer information:
http://www.konstakademien.se/Utstallningar/Innehall/2014/Kjell-Strandqvi...

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com