Lars Arrhenius

1966–2020

It is with great sadness that we have to announce that our artist and friend Lars Arrhenius has passed away. We did our first collaboration in 1998 when Lars had just returned to Stockholm after finishing his studies in Amsterdam.

His first exhibition presented paintings, but his multifaceted artistry took new directions toward the digital and contemporary world. He was a curious and playful person, always open to new techniques and interfaces to reach the public with his ideas.

His works, which extended from pictures, animations, installations, games, books, tv-shows, apps and more, are permeated by strong social pathos, quirky humour and vital existential issues.

Lars will be deeply missed and our thoughts are with his family.

--

Lars Arrhenius last work, which he made together with Eric Ericson, is an installation titled ’Här vilar framtiden’. It is currently on view in the forest near Kaknästornet in Stockholm. Read more

www.dn.se/konstnaren-lars-arrhenius-har-avlidit/

www.svt.se/konsnaren-lars-arrhenius-dod

Svenska: 

Det är med stor sorg som vi måste meddela att vår konstnär och vän Lars Arrhenius har lämnat oss. Vi inledde vårt samarbete 1998 när Lars återvände till Stockholm efter studier i Amsterdam.

Hans första utställning på galleriet presenterade målningar, men hans mångfasetterade konstnärskap utvecklades snart mot ett mer digitalt och samtida språk. Han var en nyfiken och lekfull person och konstnär som var öppen för nya tekniker och möjligheter för att nå publiken med sina idéer.

Hans arbeten, som sträckte sig från bilder, animationer, installationer, spel, böcker, tv-program, appar mm, genomsyras av ett starkt socialt patos, smittande humor och livsnödvändiga existensiella frågeställningar.

Vi kommer att sakna dig Lars. Våra tankar går till din familj.

--

Just nu visas verket ’Här vilar framtiden’, som Lars Arrhenius gjorde tillsammans med Eric Ericson, till utställningen ’Tyst vår' i skogen vid Kaknästornet i Stockholm. Läs mer här.

www.dn.se/konstnaren-lars-arrhenius-har-avlidit/

www.svt.se/konsnaren-lars-arrhenius-dod

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com