Lars Arrhenius

Welcome to The Biosphere

23.8–27.10 2019

From press-release:

In this exhibition you will find out, among other things, that you consist of biomass and that the rain forests, coral reefs and sea can be transformed into money.

The exhibition deals with issues regarding our relationship to the biosphere – that thin layer around the earth where we live, which supports human existance. It’s about the complex relationship between climate change, norms, ethics and economics. All of this is interpreted and visualised by the artists Lars Arrhenius and Eric Ericson in collaboration with Svenskt Tenn’s curator, Karin Södergren.

Svenskt Tenn is owned by a foundation and the whole surplus is given to research, education and cultural projects. Over the years, 188 million SEK has been donated to these causes, which has led to valuable discoveries and solutions in areas such as medicine and the correlation between economics and ecology.

https://www.svenskttenn.se/en/exhibitions/welcome-to-the-biosphere/

Svenska: 

Från press release:

I denna utställning får du bland annat veta att du består av biomassa och att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar.

Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Om den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi. Allt detta tolkas och visualiseras av konstnärerna Lars Arrhenius och Eric Ericson i samarbete med Svenskt Tenns kurator, Karin Södergren.

Svenskt Tenn är stiftelseägt och allt överskott från försäljningen går till forskning, utbildning och kultur i Sverige. Under åren har över 188 miljoner kronor skänkts till dessa ändamål, och bidragit till värdefulla upptäckter och lösningar inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi.

https://www.svenskttenn.se/sv/utstallningar/valkommen-till-biosfaren/

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com