Lars Arrhenius

Stadslandskap

18.3–12.11 2017, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, Sweden

In Swedish only:

Fragment, minnen, visioner

Alla har sin egen upplevelse och subjektiva bild av staden som landskap. Avbildningar av stadslandskap förekommer i konsten sedan antiken och det urbana livet gör sig ständigt påmint. Staden som plats är i kontinuerlig förändring och skapas kollektivt av de som lever eller befinner sig där genom vardagliga händelser och praktiker såväl som i sociala nätverk. Med utställningen Stadslandskap – fragment, minnen, visioner bjuder Göteborgs konstmuseum dig med på en stadsvandring i konsten. Öppna dig för det förbisedda och vardagliga såväl som det fantastiska och unika i bilder av stadens förtätade rum.

En stad består inte bara av fysiska byggnader, gator och torg. Den bär också på sin egen historia i form av minnen och berättelser av de människor som lever där. Tillsammans väver de en själ och en identitet som gör staden meningsfull. Men en stad har ingen bestämd form som definierar den en gång för alla. Den är i kontinuerlig förändring och skapas kollektivt av de som lever eller befinner sig där genom vardagliga händelser och praktiker såväl som i sociala nätverk.

I konsten skildras staden både som en fysisk och mental plats. Stadsbilder kan vara handfasta, som i Marc Boyles avgjutning av en stenlagd gård, eller sakligt avbildande som i Torsten Jovinges målningar av funktionalistiska byggnader. Men även i deras bilder smyger sig det drömlika och främmande in. David Molanders videoinstallation kring en bro i storstaden är underjordiskt suggestiv. Palle Nielsens linoleumsnitt och Kristina Abelli Elanders målningar visar oss stadsfantasier som speglar vår egen verklighet, förvrängda men inte mindre sanna. AKAY och Carolina Falkholt utgår från gatukonstens och graffitins subkultur. En historisk parallell finns i Louise Nevelsons totemtpåle uppbyggd av träbitar upphittade på gatan på Manhattan.

På 1950-talet myntades begreppet ”psykogeografi”; en term som beskrev en metod av slumpmässigt flanerande som inspirerade den samtida konsten och litteraturen. Genom att ”avsiktligt gå vilse” och länka samman psykologi och geografi skulle de känslor och beteenden som uppstår i människors interaktion med stadsrummet fångas. Metoden kan beskrivas som ett kringdrivande som liknar flanörens men som skiljer sig genom sitt tydliga syfte – att samla upplevelser, stämningar och berättelser kopplade till platsen. Poängen var att få människor att rucka på sina invanda rörelsemönster och mentala kartor för att medvetandegöra sig om stadens dolda betydelser, psykologiska såväl som politiska.

Konstnärens blick på staden är ofta koncentrerad och metodisk men samtidigt ”nyttobefriad” i uttalad kontrast till vardagsmänniskans målmedvetna steg genom staden med blicken stadigt fäst på mobilen. På det sättet kan konstnärens arbete liknas vid en psykogeografisk kartläggning av det okända. Konstnären upptäcker staden, inte nödvändigtvis genom att avbilda den utan lika gärna genom att dokumentera det flyktiga eller gestalta upplevelser och minnen.

I konsten gör stadslandskapet och det urbana livet sig ständigt påmint. Med verk från Göteborgs konstmuseums samling – allt från rörlig bild, installationer och skulptur till måleri, grafik och foto – presenteras i utställningen fragment, minnen, och visioner av staden som landskap.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com